DetailController

Giáo dục

Triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024 trên địa bàn tỉnh

18/01/2024 16:30
Nhằm giúp các em học sinh trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp cận và nắm bắt kinh nghiệm viết bài từ đó khuyến khích các em tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU, ngày 17/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-STTTT Triển khai, hướng dẫn, tuyền truyền Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53, năm 2024.

Mục đích nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và tư duy sáng tạo phong phú của các em học sinh. Giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại từ đó thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; qua cuộc thi cũng sẽ bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới. Giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và sự phát triển xã hội.

Cuộc thi do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Bưu điện tỉnh Hòa Bình.

Đối tượng, phạm vi tham gia là các em học sinh có độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi (thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi).

Chủ đề của Cuộc thi là: “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn tám thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó dến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”.

Tiếng Anh: At 150 years old, the UPU has served people around the world for more than eight generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generations about the world you hope they inherit.

Chủ đề cuộc thi gắn kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) trong năm 2024 (1874 - 2024).

Thời gian gửi bài dự thi: Từ ngày 5/01/2024 - 15/03/2024 (theo dấu u điện).

 Nơi nhận bài thi:  Báo Thiếu niên Tiền phong Nhi đồng. Số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội – 11611

Các hoạt động chính của Cuộc thi gồm có: Tổ chức biên soạn nội dung tuyên truyền về cuộc thi; Thực hiện tuyên truyền bằng tờ rời về chủ đề, thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024 đến các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình: www.hoabinh.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình: http://sothongtin.hoabinh.gov.vn. Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo./.