DetailController

Giáo dục

Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm học 2022 - 2023

11/08/2022 00:00
Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông và các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên (HSSV) về khởi nghiệp, giúp HSSV chủ động tiếp cận hệ sinh thái khởi nghiệp trong giai đoạn 2020- 2025. Ngày 10/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2051 về viêc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm học 2022 – 2023.

Theo đó, tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viênvới ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Hòa Bình năm học 2022-2023 thời gian vào quý IV năm 2022. Lựa chọn dự án xuất sắc cấp tỉnh tham dự cuộc thi “Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp toàn quốc (SV-STARTUP) do Bộ GD&ĐT tổ chức. Huy động các doanh nghiệp, các chuyên gia và các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp tại các nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ HSSV hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho HSSV sau khi ra trường. Các hoạt động triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” ngành Giáo dục năm học 2022-2023 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chủ trương, chính sách, pháp luật.

Về công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến để HSSV biết, khai thác, cập nhật thông tin, kiến thức trên cổng http://www.congkhoinghiep.vn; cổng http://dean1665.vn và Fanpage của Chương trình: https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV. Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. Cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật tài liệu các khóa đào tạo cho HSSV trên hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp online; kết nối cổng khởi nghiệp với các cơ sở giáo dục đào tạo.

Công tác hỗ trợ đào tạo: Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Tham gia các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho học sinh và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh khởi nghiệp trong các nhà trường. Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các đơn vị, trường học có thể thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ học sinh khởi nghiệp tại nhà trường hoặc liên trường để hình thành môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, tạo không gian chung cho các hoạt động khởi nghiệp cho học sinh. Tăng cường liên kết phối hợp hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên, Hiệp hội doanh nhân trẻ, cựu HSSV để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đặt vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với học sinh để học sinh có định hướng khởi nghiệp. Thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh./.