DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Triển khai Đề án Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

06/06/2024 16:30
Ngày 04/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND triển khai Đề án Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Kế hoạch triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, trọng tâm tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Mục tiêu chung: Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền (YDCT) có giá trị kinh tế trên cơ sở nâng cao chất lượng, đa dạng hóa và tăng tính hấp dẫn của các dịch vụ, sản phẩm theo hướng bền vững, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ, sản phẩm YDCT để phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. Kết hợp với tăng cường thông tin, truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu của YDCT trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể: Xây dựng và hình thành các dòng cung ứng dịch vụ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng YDCT phục vụ khách du lịch mang tính hệ thống, kết hợp với khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tri thức bản địa của YDCT. Định vị các dòng dịch vụ, sản phẩm trên vào hệ thống du lịch Việt Nam. Phát triển mô hình nghỉ dưỡng kết hợp với sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng YDCT tại các khu, điểm du lịch có tiềm năng. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao tham gia vào hệ thống cung ứng các dịch vụ, sản phẩm YDCT phục vụ khách du lịch. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý điều hành và cung ứng dịch vụ, sản phẩm YDCT phục vụ khách du lịch. Tổ chức quảng bá các dịch vụ, sản phẩm YDCT trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và các kênh du lịch để khách du lịch trong và ngoài nước tìm hiểu, tiếp cận và sử dụng dịch vụ, sản phẩm.

Nhiệm vụ chủ yếu: Hoàn thiện tổ chức, cơ chế và chính sách. Xây dựng 5 dòng cung ứng dịch vụ, sản phẩm YDCT phục vụ khách du lịch. Xây dựng mô hình nghỉ dưỡng kết hợp với sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng YDCT. Xây dựng đội ngũ nhân lực có chất lượng cao tham gia vào hệ thống cung ứng các dịch vụ, sản phẩm YDCT phục vụ khách du lịch. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và cung ứng dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch. Thông tin, truyền thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Hội Đông y tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, xây dựng tiêu chuẩn để tổ chức công nhận sản phẩm, dịch vụ YDCT đạt tiêu chuẩn địa phương (Tiêu chuẩn cơ sở - TCCS), sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP mang tính bản sắc, thương hiệu của địa phương đưa vào chuỗi cung ứng sản phẩm phục vụ khách du lịch; tổ chức công nhận và báo cáo về Bộ Y tế để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ khách du lịch. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống các cơ sở YDCT tham gia cung ứng chuỗi cung ứng các dịch vụ, sản phẩm YDCT phục vụ khách du lịch (05 dòng cung ứng dịch vụ, sản phẩm); cơ sở dữ liệu về cách sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền trong ẩm thực Việt tại địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng và tra cứu. Ứng dụng và vận hành Website giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của y dược cổ truyền. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn gen, danh mục các loài dược liệu có nguồn gen quý hiếm, có giá trị y tế, kinh tế trên địa bàn tỉnh; khảo sát, đánh giá các điều kiện về tài nguyên, môi trường, khí hậu, thổ nhưỡng để quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu phù hợp với điều kiện địa phương để cung cấp cho công tác bảo vệ sức khỏe, phục vụ khách du lịch phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo phát triển bền vững. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát nhu cầu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về du lịch cho nhân lực y tế và các nhân lực khác trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng các loại hình dịch vụ, sản phẩm YDCT phục vụ khách du lịch. Đầu mối cung cấp thông tin về các thế mạnh của YDCT tại địa phương cho các đơn vị có liên quan nhằm giới thiệu dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền tại địa phương. Phối hợp với Hội Đông y tỉnh trong việc tuyên truyền hướng dẫn cho các hội viên tham gia cung cấp các dịch vụ, sản phẩm YDCT phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo thành chuỗi liên kết giữa y tế, du lịch. Đề xuất cơ sở, cá nhân, hội viên tay nghề cao, bài thuốc hay; sản phẩm YDCT tốt phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan cây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên y tế sử dụng các phương pháp y học cổ truyền phục vụ khách du lịch tại các cơ sở xông hơi, xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng,... trong địa bàn tỉnh. Hướng dẫn quy trình, chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ sở tham gia cung ứng dịch vụ du lịch sức khỏe (khám, chữa bệnh, làm đẹp, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền, xông hơi, xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu,...). Giới thiệu, quảng bá các sản sản phẩm y dược cổ truyền do bệnh viện sản xuất bào chế cho khách du lịch. Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030 tại tỉnh Hòa Bình. Có phương án nâng cao cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ của Bệnh viện Y học cổ truyền nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch, đồng thời đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Là đầu mối tổng hợp, báo cáo hằng năm kết quả thực hiện Kế hoạch…/.