DetailController

Văn hóa

Triển khai công tác du lịch năm 2023

08/02/2023 00:00
Ngày 7/2, Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác du lịch năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ du lịch tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2022, ngành du lịch từng bước phục hồi. Tổng khách du lịch đến tỉnh Hoà Bình trong năm 2022 đạt 3,1 triệu lượt khách, so với cùng kỳ năm trước đạt 211,6%. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 3.600 tỷ đồng. Năm 2022 tham mưu, thẩm định và công nhận 30 cơ sở lưu trú. Trong năm tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công nhiều sự kiến lớn như: Đăng cai tổ chức thành công bộ môn xe đạp trong Chương trình Sea Games 31 được tổ chức tại Hoà Bình; đăng cai tổ chức thành công môn xe đạp địa hình tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX. Đối với lĩnh vực văn hoá, tỉnh đã tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường”, Carnival 2022 và đón chứng nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là "Tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” và "Lễ hội truyền thống Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình”; Hội thảo 90 năm thế giới công nhận nền "Văn hoá Hoà Bình".

Mục tiêu năm 2023, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch; tập trung nguồn lực triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Quy hoạch, Đề án phát triển du lịch của Trung ương và địa phương. Đẩy mạnh công tác phối hợp công tác công – tư và mở rộng liên kết trong nước và quốc tế phát triển du lịch. Phấn đáu năm 2023 tỉnh đón được 3,5 triệu lượt khách thăm quan du lịch, trong đó khách quốc tế là 450 nghìn lượt, khách nội địa trên 3 triệu lượt. Thu nhập từ du lịch đạt 3,9 nghìn tỷ đồng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên đầu tư hạ tầng du lịch xây dựng các tuyến đường trọng điểm du lịch; huy động nguồn lực đầu tư cho công tác tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trở thành những điểm tham quan du lịch; triển khai các dự án hỗ trợ phát triển các điểm du lịch cộng đồng. Quan tâm tới công tác thu hút đầu tư, phát triển du lịch, chào đón các nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm, năng lực để xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; từng bước nâng cao chất lượng du lịch địa phương. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng đón tiếp, phục vụ du khách.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên BCĐ đã báo cáo thêm về tình hình kết quả du lịch tại một số địa phương, những bất cập, hạn chế còn tồn tại trong công tác du lịch. Đề xuất một số điểm cần lưu ý, nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới như: Bảo vệ môi trường nông thôn, thanh kiểm tra các dự án du lịch chậm tiến độ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ du lịch tỉnh tiếp thu các ý kiến thành viên BCĐ. Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch. Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng; đi đôi với đó là giữ gìn môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp; triển khai cụ thể một số đề án về phát triển du lịch; huy động nguồn lực đầu tư cho công tác tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trở thành những điểm tham quan du lịch. Quản lý chặt chẽ, kiên quyết không để các phương tiện đường thủy, đường bộ không đạt an toàn, chưa thực hiện kiểm định vào vận hành; cùng với đó thực hiện tuyên truyền để du khách an tâm du xuân, du lịch. Đẩy nhanh tiến độ các dự án; Xây dựng những điểm nhấn về văn hóa. Quan tâm xây dựng các điểm du lịch gắn với các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh. Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp trong phát triển du lịch. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng đón tiếp, phục vụ du khách../.