DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

06/01/2023 00:00
Ngày 6/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; lãnh đạo Cục xây dựng Phong trào bảo vệ ANTQ- Bộ Công an; cùng đại diện các sở, ban, ngành chức năng.
Thừa ủy quyền Bộ Công an, lãnh đạo Cục xây dựng Phong trào bảo vệ ANTQ- Bộ Công an trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Theo báo cáo, năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 772 vụ phạm tội, đã khám phá 670/772 vụ (đạt 86,78%), làm rõ 1.269 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,23%. Cụ thể: Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 463 vụ, khởi tố điều tra 3 vụ "Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; bắt 289 vụ, 479 đối tượng hoạt động phạm tội về ma tuý, thu giữ 22.3kg heroin, 16.106 viên ma tuý tổng hợp; khởi tố 17 vụ, 29 bị can có hành vi phạm tội về kinh tế, tham nhũng, môi trường. toàn tỉnh xảy ra 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết 71 người, bị thương 96 người; xảy ra 7 vụ cháy, tài sản thiệt hại trên 3,8 tỷ đồng.

Năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì, đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ tình hình thực tế tại địa phương, thu hút được sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về “Xây dựng xã, thị trấn điển hình về Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” đến năm 2030. Xây dựng thí điểm phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình “Điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2022 – 2025. Đã nhân rộng được 02 mô hình và ra mắt 11 mô hình; tiếp tục phát huy hiệu quả của 47 mô hình với trên 2.300 đơn vị thành viên trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có 01 mô hình được Cục V05, Bộ Công an thông báo rộng rãi về kinh nghiệm xây dựng và tổ chức thực hiện.

Về nhiệm vụ năm 2023, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động[A1] , bảo đảm an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, hình thành “Điểm nóng” về an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng Công an các cấp đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, bắt, vận động đối tượng truy nã; quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và an toàn giao thông; xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; động viên, khen thưởng kịp thười những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ công an tặng bằng khen cho 11 tập thể của tỉnh Hòa Bình; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc./.