DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Triển khai các văn bản của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về một số nội dung quy định nhóm hàng, sản phẩm

08/02/2023 00:00
Ngày 6//2, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 1115/SKHCN-TĐC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/ 2022/TT-BKHCN và Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung quan trọng của: Thông tư số18/2022/TT-BKHCNngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/02/2023; và Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CNvề việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN có hiệu lực từ ngày 30/12/2022. Cụ thể:

Đối với Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN quy định các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa được lựa chọn ghi nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử hoặc lựa chọn ghi trên nhãn hàng hóa gắn trực tiếp trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc ghi trong tài liệu kèm theo của hàng hóa theo quy định. Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa khi thể hiện nội dung ghi nhãn theo phương thức điện tử quy định tại Thông tư này bảo đảm các yêu cầu về phương thức điện tử được thể hiện rõ đường dẫn trên nhãn hàng hóa, bảo đảm phương tiện, thiết bị hướng dẫn khách hàng truy cập nội dung quy định bằng phương thức điện tử của nhãn hàng hóa tại chỗ, nội dung thể hiện bằng phương thức điện tử phải tương ứng với nội dung thể hiện trên nhãn trực tiếp.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa ghi nhãn bằng phương thức điện tử phải bảo đảm có đủ công cụ, phương tiện để nội dung ghi nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử luôn được truy cập, đăng nhập ngay. Phải cung cấp đầy đủ nội dung ghi nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử cho người tiêu dùng khi lựa chọn mua hàng hóa và cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu. Trong trường hợp vì lý do khách quan, người chịu trách nhiệm về hàng hóa không cung cấp được nội dung ghi nhãn bằng phương thức điện tử ngay khi có yêu cầu thì trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu phải cung cấp đầy đủ nội dung ghi nhãn thể hiện bằng phương thức điện tử. Nếu thông tin ghi nhãn điện tử không truy cập được, thì nhãn hàng hóa là đối tượng thanh tra, kiểm tra được xác định là nhãn ghi không đủ các nội dung bắt buộc theo quy định.

Đối với Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN quy định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 bao gồm: Xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh học; Khí dầu mỏ dạng hóa lỏng; Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; Đồ chơi trẻ em; Thiết bị điện và điện tử; Thép làm cốt bê tông; Thép các loại; Dầu nhờn động cơ đốt trong; Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED; Thép không gỉ… Theo đó, bổ sung áp dụng quy chuản kỹ thuật (QCVN) sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN đối với các sản phẩm thép không gỉ và bổ sung một số văn bản áp dụng đối với các sản phẩm nhóm 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 và Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ./.