DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Triển khai các biện pháp trong công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

01/02/2023 00:00
Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương trên địa bàn tỉnh có 497 cơ sở giết mổ động vật đang hoạt động (01 cơ sở giết mổ tập trung, 496 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ). Trong đó có 398 cơ sở giết mổ lợn, 19 cơ sở giết mổ gia cầm, 81 cơ sở giết mổ trâu, bò; các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hầu hết còn giết mổ thủ công, xen lẫn với khu dân cư và vẫn còn tình trạng giết mổ tùy tiện gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh thú y, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm là rất lớn.

Để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhất là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dịch bệnh truyền lây từ động vật sang người và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ngày 31/01/2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 158 về việc triển khai các biện pháp trong công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân các huyện, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực giết mổ động vật và an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, người kinh doanh, giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở, dây truyền giết mổ động vật theo hướng hiện đại; có chính sách nâng cấp cơ sở giết mổ động vật tập trung hiện có, chính sách đưa các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ vào cơ sở giết mổ động vật tập trung có kiểm soát của thú y và của chính quyền địa phương; chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điểm giết mổ tập trung trên địa bàn bảo đảm phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, các cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm hoạt động trên địa bàn; giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở giết mổ động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ động vật đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; đồng thời, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát và quy trình làm việc tại cơ sở giết mổ động vật. Chỉ đạo các cơ quan liên quan, chính quyền cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn; tăng cường công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm./.