DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Trích ý kiến góp ý của Đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình về Luật đấu giá tài sản

10/11/2015 00:00

Tiếp tục Chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, chiều ngày 09/11 Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật đấu giá tài sản. Tại Tổ thảo luận số 06, dự thảo Luật thu hút nhiều ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội, tham gia phát biểu thảo luận, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình có các đại biểu: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Nguyễn Tiến Sinh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình phát biểu tại thảo luận tổ

                Đại biểu Bùi Văn Tỉnh tán thành với việc xây dựng và ban hành Luật để đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các Luật khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản như Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự. Việc xây dựng Luật đấu giá tài sản đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu về xã hội hóa hoạt động đấu giá tài sản, phát triển dịch vụ đấu giá chuyên nghiệp trong hệ thống các ngành dịch vụ, góp phần hoàn thiện thể chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và là yêu cầu mang khách quan. Tuy nhiên, Dự thảo Luật còn nặng về thể thức, quy trình tổ chức đấu giá. Góp ý cụ thể vào các điều của dự thảo Luật đại biểu cho rằng: tại Điều 3 về tài sản đấu giá cần quy định rộng hơn về loại tài sản để chống gian lận trong đấu giá tài sản; tại Điều 39 quy định về đấu giá trực tiếp bằng lời nói cần xem xét lại cho rõ ràng về thẩm quyền của đấu giá viên để có quy định chặt chẽ hơn để tránh thất thoát vì Bộ Tài chính đã ban hành khung giá; tại Điều 40- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá đề nghị cân nhắc kỹ các nội dung của đự thảo để tránh tạo kẽ hở trong đấu giá tài sản; tại Điều 43 quy định về chuyển hồ sơ cuộc đấu giá cần xem xét thêm quy định, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá cho phù hợp để tránh những khó khăn, vướng mắc khi trúng đấu giá, quan tâm nhiều hơn đến vấn đề chống gian lận, thất thoát tài sản trong đấu giá đặc biệt là tài sản của Nhà nước, bảo vệ được quyền và lợi ích của người có tài sản đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.

 Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh tán thành với việc xây dựng Luật đấu giá tài sản tạo cơ chế pháp lý chung, áp dụng thống nhất trình tự thủ bán đấu giá cho các loại tài sản bắt buộc phải bán đấu giá và tài sản của tổ chức, cá nhân tự nguyện lựa chọn bán đấu giá. Về phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1, từ thực tiễn đời sống xã hội, cần mở rộng phạm vi điều chỉnh để đảm bảo hợp lý trong trường hợp có phát sinh về quyền và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài sản; tại Điều 6- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình cần xem xét thêm sao cho thể hiện được quyền của người thứ 3 ngay tình, quyền của con người được pháp luật  bảo vệ, cần quy định thêm về trách nhiệm của tổ chức, đơn vị trong hoạt động bán đấu giá tài sản; Về  nội dung định giá tài sản cần rà soát để có quy định chặt chẽ hơn tránh xảy ra tranh chấp, thất thoát đặc biệt là tài sản Nhà nước; Tại điều 16, 17 quy định về thu hồi và cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá là nội dung có tác động lớn đối với xã hội nên cần rà soát để có quy định hợp lý hơn, cần quy định rõ trường hợp nào bị thu hồi chứng chỉ hành nghề để giảm bớt thủ tục hành chính trong việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề; Về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp đấu giá tài sản cần quy định rõ là Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản là doanh nghiệp có quy định về điều kiện vì thực tế về cơ bản các tài sản mang ra đấu giá đều là tài sản có vấn đề; Về quyền dân sự đối với tài sản đấu giá cần quy định rõ để xác định cho đúng quyền của người có tài sản, quyền của người mang tài sản đó đi đấu giá./.