DetailController

Thể thao

TP Hòa Bình: Ra mắt Trung tâm Văn hóa - Thể thao

27/03/2012 00:00
Ngày 26/3, TPHB đã tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2012) và ra mắt Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, UBND thành phố và các phòng, ban, xã, phường trên địa bàn thành phố đã đến dự.
Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng Trung tâm VH-TT TPHB đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân.

Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống lĩnh vực TDTT của nước nhà. Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 35 thành lập Nha Thể dục T.Ư. Cũng trong tháng 3/1946, Người đã viết “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”, chỉ ra mục đích, tính chất của phong trào TDTT, của nền TDTT Việt Nam mới. Tháng 5/1946, người đích thân phát động phong trào “Khỏe vì nước”…

 

Cùng với sự ra đời và bước phát triển của lĩnh vực TDTT cả nước, sự nghiệp TDTT của thành phố Hoà Bình đã có nhiều tiến bộ. TDTT quần chúng phát triển với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Thể thao thành tích cao cũng có bước phát triển; CSVC, kỹ thuật cho TDTT từng bước được nâng cấp và xây dựng mới.

 

Ngày 5/9/2011, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1581 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao TPHB. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1//2012 với 8 cán bộ. Trung tâm có 11 nhiệm vụ, trong có có những nhiệm vụ chính: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, CLB, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật; tổ chức các hoạt động thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức, cá nhân; thực hiện các nhiệm vụ và cụ thể hóa các hoạt động nghiệp vụ của thư viện theo quy định; phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ TDTT; sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình văn nghệ dân gian, môn thể thao truyền thống; tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, TDTT và dịch vụ khác, đáp ứng nhu cầu của nhân dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật…