DetailController

Thời sự trong ngày

Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023

16/10/2023 15:28
Ngày 13/10, Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức Hội nghị Tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân đạt giải của Cuộc thi.
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết

Cuộc thi cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2023 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến lần thứ hai của tỉnh, qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến Nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC...Thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số cơ quan, đơn vị có tỷ lệ công chức, viên chức hưởng ứng tốt cuộc thi, bài thi đạt chất lượng cao như: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông; Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy.

Sau 04 tuần tổ chức triển khai, bắt đầu từ 07h30 phút ngày 14/8/2023, kết thúc vào 21h00 phút ngày 10/9/2023, cuộc thi đã có 97.234 lượt người tham gia dự thi. Trong đó có 1.414 người trả lời đúng 10/10 câu hỏi. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ủy đảng, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, của cán bộ, công chức, viên chức tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả tuần thứ nhất diễn ra từ Tuần thi thứ nhất diễn ra từ 07h30 ngày 14/8/2023 đến 21h00 ngày 20/8/2023, có 272 người trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong tổng số 26.895 lượt người tham gia tìm hiểu. Trong đó: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông … có số lượt người tham dự đông, đạt trên 80% người tham gia; huyện Yên Thủy đạt 70% người tham gia.

Kết quả tuần thứ hai diễn ra từ 07h30 phút ngày 21/8/2023 đến 21h00 phút ngày 27/8/2023. Có 507 lượt người trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong tổng số 25.856 người tham gia thi. Trong đó: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Công Thương, Xây dựng; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông … có số lượt người tham dự đông, đạt trên 80% người tham gia.

Kết quả  tuần thứ ba diễn ra từ 07h30 phút ngày 28/8/2023 đến 21h00 phút ngày 03/9/2023. Có 292 lượt người trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong tổng số 22.378 người tham gia thi. Trong đó: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Công Thương; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông … có số lượt người tham dự đông, đạt trên 80% người tham gia.

Kết quả  tuần thứ tư diễn ra từ 07h30 phút ngày 04/9/2022 đến 21h00 phút ngày 10/9/2023. Có 343 lượt người trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong tổng số 22.105 người tham gia thi. Trong đó: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông … có số lượt người tham dự đông, đạt trên 80% người tham gia.

Ban Tổ chức cuộc thi quyết định trao 06 giải thưởng cá nhân mỗi tuần: 01 giải nhất trị giá 1.500.000 đồng; 01 giải nhì trị giá 1.000.000 đồng; 02 giải ba trị giá 500.000 đồng; 02 giải khuyến khích trị giá 300.000 đồng. Trao thưởng cho 05 tập thể có số lượng người tham gia cuộc thi nhiều nhất, và phần trăm số điểm cao, trị giá mỗi giải thưởng 1.000.000 đồng. Trao thưởng cho 01 cá nhân có kết quả bình chọn số người dự thi sát nhất cuộc thi, trị giá 1.000.000 đồng.


 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt giải Nhất của Cuộc thi

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và đánh giá việc triển khai Cuộc thi đã tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương các đơn vị, tập thể có kết quả đạt tốt, có số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớn, đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được; vận động cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng các cuộc vận động, tuyên truyền về CCHC; thực hiện các giải pháp tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công, Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình (PCI) năm 2023, giúp hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp hơn./.


 

5 tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Giấy khen của Ban Tổ chức