DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022

20/12/2022 00:00
Ngày 19/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương; Quách Thế Ngọc, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban Tuyên giáo 10 huyện, thành phố; đồng chí Nguyễn Đồng, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 02 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, BTV Tỉnh ủy và các cáp ủy đảng, ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022. Trong năm, ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Toàn ngành đã linh hoạt, đổi mới trong triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, cấp ủy các cấp. Nhờ vậy việc triển khai học tập được thực hiện kịp thời với số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, nhiệt tình. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo được phối hợp triển khai kịp thời, hiệu quả.

Việc nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện thường xuyên, giúp cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc được quan tâm triển khai thực hiện. Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh toàn khóa và chuyên đề năm 2022 được triển khai nghiên cứu lựa chọn, biểu dương các điển hình về việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa trong xã hội.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, nhất là về nội dung các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo tại một số địa phương còn chưa thường xuyên. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc tham mưu giúp cấp ủy giải quyết bức xúc của Nhân dân liên quan đến dư luận xã hội ở một số nơi chưa tốt....

Hội nghị đã thống nhất 09 nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2023. Trong đó, trọng tâm chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2025. Làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tuyên giáo. Tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản. Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của địa phương; tuyên truyền ngày truyền thống các ngành, đoàn thể trong năm 2023...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương. Đồng chí đề nghị năm 2023 ngành Tuyên giáo đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Chủ động phát hiện bồi dưỡng nhân rộng cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt tôn vinh gương người tốt việc tốt nhân tố mới cách làm hay để nhân rộng tạo sự lan tỏa. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực: Tuyên truyền, báo chí, lý luận chính trị, lịch sử đảng và khoa khóa. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Đề án của BTV Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, có 01 tập thể và 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 01 tập thể, 02 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 01 tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2022; 20 tập thể, 10 cá nhân được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen trong thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TW; 2 cá nhân, 10 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đạt giải Nhất Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022./.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng viện Dư luận xã hội, tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo TW cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Đồng, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của BTG TW cho 01 tập thể đã hoàn thành xuất sắc công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2022.