DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Tổng kết công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

19/12/2012 00:00

Ngày 19/12, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ; lãnh đạo các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

3 cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ KH – ĐT trao bằng khen

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản được tiến hành với nhiều nội dung, phản ánh những tình hình cơ bản về nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước. Mục đích của TĐT là đánh giá thực trạng, phân tích xu thế biến đổi, nhằm xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống của dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương.

BCĐ Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 tỉnh Hòa Bình gồm 09 thành viên; Tổ Thường trực gồm 15 người. Cấp huyện có 11 BCĐ và Tổ Thường trực Tổng điều tra, cấp xã, phường, thị trấn có 198 đơn vị đủ tiêu chuẩn thành lập BCĐ. Sau khi thành lập BCĐ đã triển khai và làm tốt công tác tập huấn, tuyên truyền, thu thập số liệu, tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, phúc tra…Kết quả Tổng điều tra NTNN và Thủy sản năm 2011 đã kết thúc thành công; chất lượng phiếu được BCĐ Trung ương đánh giá cao. Toàn tỉnh Hòa Bình có 2.023 địa bàn với 166.784 hộ; 53 trang trại; 191 xã; 1.260 hộ mẫu. Tính đến 1/7/2011, tổng số hộ điều tra là 166.784 ngàn dân với hơn 688,9 ngàn nhân khẩu, trong đó số người trong độ tuổi lao động hơn 433,4 ngàn người (chiếm 62,9%). Số nhân khẩu bình quân 1 hộ là 4,13 người. Lao động bình quân 2,6 người/hộ. Tổng số hộ khu vực nông thôn là 162.114 hộ; trong đó: hộ nông, lâm, thủy sản là 130,9 ngàn hộ (chiếm 80,8%); hộ công nghiệp là 3,9 ngàn hộ (chiếm 2,4%); hộ xây dựng là 4,2 ngàn hộ (chiếm 2,6%); hộ thương nghiệp là 6,78 ngàn hộ (chiếm 4,2%); hộ vận tải là 1,69 ngàn hộ (chiếm 1%); dịch vụ khác là 12,6 ngàn hộ (chiếm 7,6%) và hộ khác là 1,7 ngàn hộ (chiếm 1,1%). So với TĐT năm 2006, tỷ lệ hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng giảm; tỷ lệ các hộ còn lại đều tăng.  Như vậy chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất và nguồn thu nhập chính của hộ diễn ra theo hướng tích cực, phù hợp với công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước ta đề ra. Toàn tỉnh có 53 trang trại, trong đó có 35 trang trại chăn nuôi và 15 trang trại cây lâu năm. Bình quân 1 trang trại của tỉnh sử dụng 4,75 lao động; 12,8 ha đất các loại; giá trị sản phẩm dịch vụ NLN Thủy sản bán ra đạt 2,47 tỷ đồng. Nông thôn tỉnh ta sau 5 năm có nhiều đổi mới. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được xây dựng, đầu tư và phát triển đồng bộ giúp chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất và giao thương phát triển. Theo số liệu đến 1/7/2011, tỷ lệ xã có lưới điện quốc gia đạt 100%, tỷ lệ thôn có điện đạt 95,63%; tỷ lệ xã có đường ô tô đến trụ sở UBND xã đạt 100%. Tỷ lệ xã có trường mầm non đạt 100%; tỷ lệ xã có trường TH đạt 100% và trường THCS đạt 99%; tỷ lệ trường THPT đạt 13,1%. 100% xã có trạm y tế, tỷ lệ xã có phòng khám chữa bệnh tư nhân đạt 8,9%. Tỷ lệ xã có hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung đạt 42,4%, có hệ thống thoát nước thảu chung là 2,6%, có tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt đạt 10,47%; 92,7% số xã có điểm bưu điện văn hóa, trạm bưu điện, 11,5% số xã có nhà văn hóa xã; 1,05 xã có thư viện; 33% xã có hệ thống loa truyền thanh.

Với những thành quả đã đạt được trong năm 2011, Bộ KH – ĐT đã trao bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, có 10 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 43 tập thể và 163 cá nhân được Cục Thống kê tặng bằng khen.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các ban, ngành, huyện và thành phố trong quá trình triển khai công tác tổng điều tra. Đồng chí cũng khẳng định kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản đã cơ bản phản ánh đúng thực trạng nông thôn của Hòa Bình và là cơ sở cho việc xây dựng, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế của tỉnh trong tương lai, đặc biệt là kinh tế ngoại thành.