DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

04/01/2024 16:30
Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Ngày 01/12/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội tỉnh (ĐBQH) tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại huyện Lạc Thuỷ, huyện Kim Bôi. Qua tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cụ thể như sau:

Về lĩnh vực đầu tư, xây dựng: Cử tri xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy kiến nghị: Lạc Thủy là huyện vùng thấp của tỉnh Hòa Bình, có sông Bôi chảy qua 07/10 xã trên địa bàn với tổng chiều dài 23km, chiều dài kè 2 bên bờ là 46km. Dự án kè sông Bôi, huyện Lạc Thủy đã được đầu tư xây dựng kè 12,3km; tuy nhiên, nhiều đoạn hiện nay đang có nguy cơ sạt lở rất cao, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, tiếp tục bố trí kinh phí đầu tư thực hiện Dự án nạo vét, chỉnh trang, kè đê kết hợp giao thông hạ lưu sông Bôi đoạn qua huyện Lạc Thuỷ. Cử tri xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy kiến nghị: đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở, vật chất và trang thiết bị cho các Trung tâm Y tế tuyến huyện.

Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Cử tri xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy kiến nghị: hiện nay, trên địa bàn xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy có 865 ha đất rừng sản xuất do Công ty Lâm Nghiệp Hòa Bình đang quản lý, chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích đất sản xuất trên địa bàn xã; thực tế thời gian qua cho thấy, diện tích đất này hiệu quả kinh tế mang lại rất thấp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, điều chỉnh phương án sử dụng đất và đề nghị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cử tri xã An Bình, huyện Lạc Thủy kiến nghị: hiện nay, trên địa bàn xã An Bình, huyện Lạc Thủy có 05 hộ gia đình đã sinh sống ổn định từ năm 1978; tuy nhiên, đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo huyện Lạc Thủy nghiên cứu, rà soát, xem xét sớm có phương án giải quyết cho các hộ dân.

Về địa giới hành chính: Cử tri xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy kiến nghị: đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát và giải quyết tình trạng chồng lấn, tranh chấp đất đai giữa xóm Bồng, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ và xã Thống nhất huyện Lạc Thuỷ, nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Cử tri xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy kiến nghị: đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện.

Về lĩnh vực văn hóa: Cử tri xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy kiến nghị: Chùa Tam Chúc, Chùa Hương, Chùa Tiên cùng được xây dựng và tọa lạc trên dãy núi Hương Tích thuộc địa phận 3 tỉnh Hà Nam, Hòa Bình và thành phố Hà Nội. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, phối hợp với các địa phương xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận di sản thiên nhiên thuộc quần thể trên./.