DetailController

Tin từ các đơn vị

Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 65.000 lao động

11/06/2024 10:57
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Qua đó, thu hẹp khoảng cách chênh lệch trong việc tiếp cận dịch vụ công và phúc lợi xã hội của khu vực nông thôn so với thành thị.

Công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động được đẩy mạnh. Ngành đã khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về nguồn lao động ở địa phương, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, tạo ra nguồn thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển của xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2021 – 2023, toàn tỉnh đã tuyển sinh và đào tạo đạt 52.478 người. Trong đó, Cao đẳng là 575 người; Trung cấp là 8.736 người; Sơ cấp là 17.380 người; Dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng là 25.787 lượt người. Năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 25%.

Công tác giáo dục việc làm được quan tâm và triển khai thường xuyên. Trong năm 2021, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 16.120 lao động (đạt 101% theo kế hoạch năm). Năm 2022, đã giải quyết việc làm cho 19.794 lao động được tạo việc làm (đạt 124% kế hoạch năm); trong đó có 720 lao động được tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đạt 240% kế hoạch năm); phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương hỗ trợ người lao động tạo việc làm từ vay vốn Qũy quốc gia việc làm trên 6.000 lao động (bằng 512% kế hoạch năm). Năm 2023, đã giải quyết việc làm cho 19.026 lao động (đạt 118,91% kế hoạch năm); trong đó có 918 lao động được tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đạt 306% kế hoạch năm); hỗ trợ người lao động tạo việc làm từ vay vốn Qũy quốc gia việc làm là 7.001 lao động (đạt 466,73% kế hoạch năm). 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh tiếp tục giải quyết việc làm cho 10.065 người (đạt 63% kế hoạch năm); trong đó có 358 người lao động được tuyển chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ người lao động tạo việc làm từ vay vốn Qũy quốc gia việc làm: 3.533 lao động (vượt 117 % kế hoạch năm).

Các chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023- 2026 được triển khai tích cực. Từ năm 2021 đến tháng 5/2024, Sở đã kiểm tra hồ sơ pháp lý, ban hành văn bản thông báo thông tin cần thiết của 116 lượt doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tới UBND huyện, thành phố để phối hợp quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công tác tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 31/3/2023 về thực hiện Nghị quyết số 06/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội; Kế hoạch số 157/KH-UBND về hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Hằng năm tổ chức Sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xuất khẩu lao động đã được tăng cường. Sở đã chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ giải quyết việc làm gắn với tuyên truyền xuất khẩu lao động về chủ trương, chính sách, hiệu quả kinh tế - xã hội đối với lao động đi xuất khẩu tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua.  Trong giai đoạn 2021- 5/2024, toàn tỉnh có 2.327 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, có 851 lao động nữ, đã vượt kế hoạch đề ra. Các thị trường người lao động đến làm việc gồm: Nhật Bản 1.347 lao động; Đài Loan 811 lao động; Hàn Quốc 59 lao động; Trung đông 1 lao động; các nước khác ( bao gồm: Thái Lan, Malaysia, Algieria...) 109 lao động./.