DetailController

Văn hóa

Tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh năm 2022

25/03/2022 00:00
Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; cổ vũ, động viên, tạo động lực trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn khởi, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích và thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, du lịch, ngày 23/03/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra đều hướng đến chủ đề Kỷ niệm 90 năm đặt tên cho nền “Văn hóa Hòa Bình”. Nội dung các hoạt động bao gồm: Tổ chức một cuộc thám sát và một cuộc khai quật khảo cổ tại một số di tích tiêu biểu về nền “Văn hóa Hòa Bình”; trưng bày Triển lãm chuyên đề; khai trương tuyến đường mang tên Nhà khảo cổ học người Pháp, Bà Madeleine Colani; Hội thảo quốc gia 90 năm xác lập và nghiên cứu về nền “Văn hóa Hòa Bình”.

Ngoài ra, tỉnh tổ chức song song các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch khác nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của Nhân dân và khách thập phương. Cụ thể là Cuộc thi sáng tạo âm nhạc tỉnh Hòa Bình năm 2022 với chủ đề “Âm vang đất Mường”, thời gian dự kiến từ tháng 3 đến tháng 10/2022. Lễ Công bố Quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Quyết định trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh; thời gian dự kiến vào tháng 4/2022. Đăng cai tổ chức môn Xe đạp trong Chương trình Sea Games 31, dự kiến từ trong tháng 5/2022. Khai mạc Đại hội thể dục, thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, thời gian dự kiến vào tháng 9/2022. Chương trình kích cầu du lịch trong tình hình mới, thời gian dự kiến vào quý I và quý II/2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu thành lập và phân công nhiệm vụ Ban tổ chức cho các sự kiện; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để triển khai kịp thời, hiệu quả Kế hoạch; xây dựng kịch bản chi tiết chương trình…

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện/thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và yêu cầu của Ban Tổ chức. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia các hoạt động chào mừng các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh. Các địa phương tăng cường chỉnh trang cảnh quan và đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia các hoạt động theo kế hoạch đề ra./.