DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Tổ chức tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh

09/01/2023 00:00
Ngày 28/12/2022, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 402/KH-VP tổ chức tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch là Pphối hợp huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả mục tiêu quan tâm, chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... trên địa bàn tỉnh. Giáo dục truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, tinh thần “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta đến đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, các tập thể, cá nhân cùng chung tay tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Yêu cầu: Phối hợp thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, kịp thời, không phô trương, hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Nội dung triển khai thực hiện: Tặng 400 suất quà cho đối tượng là các hộ gia đình chính sách trị giá 1.000.000 đồng/suất/hộ. Tặng 100 suất quà cho đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 500.000 đồng/suất/người.

Lưu ý: Đảm bảo không trùng đối tượng hộ gia đình và cá nhân.

Tổng kinh phí dự kiến là 450.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn hỗ trợ của Công ty Liên doanh điều hành chung Hoàng Long – Hoàn Vũ 200.000.000 đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 50.000.000 đồng; Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí 200.000.000 đồng.

Thời gian: Dự kiến tổ chức hoạt động tặng quà trong khoảng từ 11/01/2022- 16/01/2022. Địa điểm tại các huyện Cao Phong, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy./.