DetailController

Thời sự trong ngày

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh

27/04/2023 17:00
Ngày 26/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh.

Kế hoạch nhằm công tác tổ chức Kỳ thi được triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kỳ thi phải đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch làm việc của Ban chỉ đạo. Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi. Tổ chức các hội nghị triển khai công tác thi, phổ biến, quán triệt đầy đủ Quy chế thi cho tất cả lãnh đạo, cán bộ phụ trách hồ sơ đăng ký dự thi, cán bộ phụ trách phần mềm quản lý thi của các cơ sở giáo dục THPT. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục THPT xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi; hoàn thành nội dung, chương trình lớp 12; hoàn thành việc kiểm tra đánh giá, xếp loại, hồ sơ và các điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 theo đúng kế hoạch thời gian năm học; tổ chức hướng dẫn và đăng ký dự thi cho thí sinh theo đúng kế hoạch; tích cực tổ chức tuyên truyền về Kỳ thi; phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc quy chế và hướng dẫn thi cho tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh lớp 12; chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự cho Kỳ thi; có kế hoạch dự phòng và phương án xử lý cụ thể các tình huống do dịch bệnh và thiên tai gây ra. Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh, thành lập các Ban của Hội đồng thi, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động các Ban của Hội đồng thi theo quy chế và hướng dẫn thi, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo quy định; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau Kỳ thi; xem xét giải quyết các kiến nghị, đề xuất về công tác tổ chức thi của các đơn vị, trường học. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để tăng cường công tác tuyên truyền về Kỳ thi, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh và nhân dân. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí nhân sự đảm bảo cho công tác tổ chức Kỳ thi, dự báo tình huống bất thường và có phương án dự phòng để không bị động trong mọi tình huống về dịch bệnh và thiên tai. Tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi của Ban chỉ đạo; tổ chức kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi của Ban chỉ đạo. Báo cáo Ban chỉ đạo thi Quốc gia và Ban chỉ đạo thi của tỉnh về tình hình tổ chức Kỳ thi, việc thực hiện Quy chế thi ở địa phương và đề xuất biện pháp xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình tổ chức thi; Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích; kỷ luật những người vi phạm Quy chế thi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các quy định của Kỳ thi, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác về Kỳ thi trên các phương tiện thông tin truyền thông để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác tổ chức Kỳ thi. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia, hỗ trợ về phương tiện, thiết bị và lực lượng để vận chuyển đề thi, bài thi, đưa đón thí sinh trong các tình huống bất thường; hỗ trợ phòng, chống và khắc phục các hậu quả do tác động của thời tiết cực đoan, nhất là đối với các điểm thi ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ. Công an tỉnh chỉ đạo công tác an ninh, trật tự, an toàn cho các khâu tổ chức Kỳ thi theo quy định; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Sở Giao thông vận tải để tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, giải toả ách tắc giao thông tại các điểm nút giao thông và các điểm thi trong những ngày diễn ra Kỳ thi; có phương án phòng, chống, khắc phục các sự cố cháy nổ, hoả hoạn. Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành về tài chính, điều kiện thực tế của công tác tổ chức Kỳ thi, bố trí đủ kinh phí cho toàn bộ hoạt động tổ chức Kỳ thi theo quy định. Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2023; cử người tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra tổ chức Kỳ thi; phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo đúng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo công tác đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa Ban Chỉ đạo thi của tỉnh với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các điểm thi, các Ban của Hội đồng thi trong những ngày làm thi; thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về Kỳ thi; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn những thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh trong quá trình tham dự Kỳ thi; chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, các trung tâm văn hóa, thông tin và truyền thông các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến về các quy định của Kỳ thi. Sở Y tế chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí đủ số cán bộ, thuốc chữa bệnh và thiết bị y tế sẵn sàng phục vụ tốt công tác tổ chức Kỳ thi. Điện lực Hòa Bình đảm bảo cung cấp điện lưới ổn định phục vụ cho các hoạt động của Kỳ thi. Tỉnh đoàn Hòa Bình chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi: Hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giải tỏa ách tắc các tuyến giao thông liên quan đến các hoạt động của Kỳ thi; hỗ trợ, hướng dẫn nơi ăn, nghỉ cho thí sinh và phụ huynh ở xa điểm dự thi; tham gia, phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai đảm bảo an toàn cho Kỳ thi. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hỗ trợ công tác tổ chức thi tốt nghiệp đối với các Điểm thi trên địa bàn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, cung cấp điện nước ổn định, công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; có phương án xử lý cụ thể các tình huống về dịch bệnh và thiên tai; có phương án bố trí nơi ăn, nghỉ hợp lý cho thí sinh dự thi./.