DetailController

Giáo dục

Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 – 2023

05/08/2022 00:00
Kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước. Ngày 2/8/2022, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 1984 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023.

Theo đó, Kỳ thi phải đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng. Kỳ thi được áp dụng theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hiện hành của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Đối tượng và điều kiện dự thi; Thí sinh là người đang học cấp THPT tại các trường có cấp THPT trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, có kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực cuối học kỳ (hoặc cuối năm học) liền kề với kỳ thi từ khá trở lên được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi. Học sinh được chọn vào các đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT bắt buộc phải tham dự kỳ thi này.

Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, Tin học. Hình thức thi: Môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính; các môn khác thi theo hình thức thi viết; các môn Ngoại ngữ có thêm hình thức thi kiểm tra kỹ năng nghe hiểu - trả lời trên giấy in đề thi. Nội dung thi: Nội dung thi nằm trong phạm vi Chương trình giáo dục phổ thông và nội dung dạy học các môn chuyên trường trung học phổ thông chuyên do Bộ GDĐT hướng dẫn và ban hành. Thời gian làm bài thi: 180 phút/môn.

Đăng ký dự thi: Mỗi cơ sở giáo dục có cấp học THPT được đăng ký là một đơn vị dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi. Đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (trừ đơn vị THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) được đăng ký tối đa 06 thí sinh. Đội tuyển mỗi môn thi của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ được đăng ký tối đa 12 thí sinh. Các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT khuyến khích các trường có cấp THPT trong tỉnh động viên học sinh tham dự kỳ thi. Các đơn vị gửi bản đăng ký dự thi về phòng QLCLGD - Sở GD&ĐT trước ngày 15/8/2022 qua đường công văn và Email: p.khaothi@hoabinh.edu.vn.

Lịch thi: Ngày 29/8/2022 (chiều 14 giờ 00): Họp lãnh đạo Hội đồng coi thi 30/8/2022. Sáng 08 giờ 00 ngày 30/8/022: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi; chiều 14 giờ 00 thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. Sáng ngày 31/8/2022, thí sinh làm bài thi 180 phút (07 giờ 40 phát đề thi cho thí sinh, 07 giờ 45 thí sinh bắt đầu làm bài); chiều dự phòng. Địa điểm: Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.

Toàn tỉnh thành lập 01 Hội đồng ra đề thi, 01 Hội đồng coi thi, 01 Hội đồng chấm thi; công tác tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi thực hiện theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hiện hành và Hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT xét điểm thi từ cao xuống thấp lấy đủ số lượng theo quy định để thành lập đội tuyển chính thức và tổ chức ôn tập chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Đối với những bộ môn có số thí sinh được chọn nhiều hơn số lượng quy định của đội tuyển (do một số thí sinh có điểm thi bằng nhau) thì Sở GD&ĐT sẽ thành lập đội dự tuyển và tổ chức ôn tập. Trong quá trình ôn tập, chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày thành lập đội dự tuyển, Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra và xét điểm từ cao xuống thấp để thành lập đội tuyển chính thức.

Tổ chức xếp giải: Những thí sinh được chọn vào các đội tuyển chính thức của tỉnh Hòa Bình và tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023 được Sở GD&ĐT công nhận đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh THPT năm học 2022 - 2023.

Sở GD&ĐT giao trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ để Hội đồng Coi thi và Hội đồng Chấm thi làm việc. Yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc bồidưỡng học sinh giỏi và thực hiện đầy đủ các nội dung đã được hướng dẫn để Kỳ thi chọn học sinh vào các đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 - 2023 đạt kết quả tốt./.