DetailController

Giáo dục

Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024

30/10/2023 16:30
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục, của các đơn vị trường học; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và cho đất nước. Ngày 26/10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3227/SGD&ĐT-QLCLGD về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Theo đó, Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh phải đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng, đúng quy định.

Thi chọn đội tuyển tham dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh:

Đối với thi học sinh giỏi cấp tỉnh trung học phổ thông: Các trường trung học phổ thông, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông, trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông, Trường phổ thông Liên cấp Sao Mai chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi để thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học phổ thông bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Đối với thi học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố có nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, thành phố trung học cơ sở cho học sinh các trường có cấp trung học cơ sở trên cùng địa bàn bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng. Các trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở, Trường Phổ thông Liên cấp Sao Mai, Trường Phổ thông Thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn để xây dựng kế hoạch và cử học sinh tham gia kỳ thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện, thành phố tổ chức. Học sinh các trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở, Trường Phổ thông Liên cấp Sao Mai, Trường Phổ thông Thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành tham gia kỳ thi được đánh giá và công nhận danh hiệu học sinh giỏi trung học cơ sở cấp huyện, thành phố như học sinh các cơ sở giáo dục khác. Thời gian tổ chức thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp huyện, thành phố hoàn thành trước thời gian thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở ít nhất 30 ngày. Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi kế hoạch tổ chức kỳ thi của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Quản lý chất lượng giáo dục) trước thời gian tổ chức kỳ thi cấp huyện, thành phố 10 ngày.

Đối với kỳ thi chọn học viên giỏi cấp tỉnh Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kỳ thi để thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học viên giỏi cấp tỉnh Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông bảo đảm công bằng, khách quan.

* Lưu ý: Đối tượng và điều kiện dự thi, môn thi, thời gian làm bài, hình thức thi, nội dung và phạm vi kiến thức của đề thi của mỗi kỳ thi: Thực hiện như các kỳ thi cấp tỉnh (cùng bậc học). Sau 05 ngày kể từ khi kết thúc kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trung học phổ thông; kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp huyện, thành phố; kỳ thi chọn học viên giỏi cấp tỉnh Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông, các đơn vị gửi đề thi, hướng dẫn chấm chính thức đã sử dụng về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Quản lý chất lượng giáo dục) theo đường công văn và Email: p.khaothi@hoabinh.edu.vn./.

Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Trung học phổ thông:

Đối tượng và điều kiện dự thi: Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học phổ thông năm học 2023-2024 gồm hai bảng: Bảng A và Bảng B. Bảng A: Thí sinh là học sinh đang học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ và các trường trung học phổ thông có kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực cuối học kỳ hoặc cuối năm học liền kề với kỳ thi từ khá trở lên được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi. Bảng B: Thí sinh là học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và học sinh lớp không chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ có kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực cuối học kỳ hoặc cuối năm học liền kề với kỳ thi từ khá trở lên được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.

Thí sinh là học sinh trường trung học phổ thông chuyên được đăng ký tham gia dự thi Bảng B môn Giáo dục công dân. Mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi. Những học sinh trong đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024 không tham dự kỳ thi này. Các trường có thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học phổ thông năm học 2023-2024 được gọi là đơn vị dự thi./.