DetailController

Khoa học - Môi trường

Tổ chức, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10/04/2024 16:30
Ngày 09/4, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 926, ngày 09/4/2024 các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình về việc tổ chức, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai một số nội dung sau: Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chọn chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu, trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Nội dung triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng như sau:

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 6/5/2024, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5/6/2024 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày Môi trường Thế giới, các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và 7/5.

Các hoạt động chính trong tuần lễ gồm:

Mỗi huyện, thành phố chọn các địa điểm với sự tham gia của các phòng ban, đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp nhân dân nhằm cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh; tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như tham gia giám sát, quản lý, sử dụng công trình hiệu quả và bền vững.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương…), treo băng zôn, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể tổ chức các sự kiện truyền thông, hoạt động truyền thông trực tiếp hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học.

Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng.

Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

Chủ đề: “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”

Thông điệp:

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 2024.

2. Đảm bảo Nước sạch và Vệ sinh môi trường là xây dựng Nông thôn mới.

3. Chủ động cấp, trữ nước an toàn, giải pháp hiệu quả ứng phó nắng nóng, hạn

hán, thiếu nước.

4. Sử dụng nước tiết kiệm - hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.

5. Hãy cùng hành động cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh cho cộng đồng.

6. Bảo vệ nguồn nước là góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước Quốc gia.

7. Bảo vệ công trình cấp nước là quyền và nghĩa vụ của mọi người.

8. Nước sạch và vệ sinh là sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của trẻ em.

9. Rửa tay bằng xà phòng - hành động đúng - sức khỏe thật.

10. Thu gom, xử lý chất thải, rác thải, vì xóm làng Xanh - Sạch - Đẹp

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các Sở, ngành, Đoàn thể: Bố trí ngân sách và chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông trước ngày 20/8/2024 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.