DetailController

Giáo dục

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh năm học 2022-2023

06/10/2022 00:00
Ngày 30/9/2022, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 2774 tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh năm học 2022-2023. Hội thi sẽ khai mạc vào ngày 12/12/2022. Tổ chức chấm thi từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022. Tổng kết Hội thi ngày 17/12/2022.

Thông qua Hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nghề nghiệptrong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Hội thi được tổ chức dựa trên sự tự nguyện của giáo viên, không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục và tuyên truyền.Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

Nội dung và hình thức thi thực hiện theo khoản 1, Điều 6, Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động họclớp mẫu giáo 5-6 tuổi và hoạt động chơi tập có chủ định nhóm trẻ 24-36 tháng. Giáo viên tổ chức thực hiện một hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi hoặc một hoạt động chơi tập có chủ định cho trẻ 24 – 36 trước Ban giám khảo. Thang điểm 20 điểm. Bài thi thực hành được xác định bằng hình thức bốc thăm lĩnh vực phát triển/nội dung/lớp dạy, giáo viên chuẩn bị bài trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hànhtổ chức hoạt động giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục: Báo cáo một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Giáo viên trình bày báo cáo trực tiếp trước Ban Giám khảo. Thời gian 30 phút (kể cả phần chuẩn bị và phần trao đổi của Ban Giám khảo). Thang điểm 10 điểm. Yêu cầu báo cáo xây dựng được các biện pháp cụ thể, có hiệu quả đáp ứng được yêu cầu đổi mới hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Báo cáo có thể trình bày bằng Powerpoint, minh họa bằng clip, hình ảnh, mô tả ngắn gọn, tóm tắt sơ đồ hóa. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

Cách thức đánh giá, xếp loại và xếp giải: Giải cá nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023 cho các giáo viên dự thi đạt các yêu cầu theo qui định; tặng giấy khen cho giáo viên đoạt thành tích cao tại Hội thi theo điểm từ cao xuống thấp. Giải tập thể, việc xếp hạng các đoàn tham dự Hội thi căn cứ vào điểm đạt được của các giáo viên dự thi, điểm toàn đoàn được tính cụ thể: Giải Nhất cộng 5 điểm/giải; giải Nhì cộng 4 điểm/giải; giải Ba cộng 3 điểm/giải; giải Khuyến khích cộng 01 điểm/giải. Điểm toàn đoàn = tổng điểm giải của giáo viên dự thi/tổng số giáo viên dự thi./.