DetailController

Giáo dục

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS và cấp THPT tỉnh Hoà Bình năm học 2022 – 2023

21/10/2022 00:00
Để tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT; tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học. Ngày 17/10/2022, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 3009 tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS và cấp THPT tỉnh Hoà Bình năm học 2022 – 2023.

Thông qua Hội thi góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học, sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục ở mỗi địa phương và trong toàn ngành. Đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Theo kế hoạch, Hội thi được tổ chức khoa học, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, hiệu quả và có tác dụng giáo dục; khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Giáo viên tham dự Hội thi thực hiện nghiêm túc các quy định của hội thi.

Năm học 2022 – 2023, Sở GD&ĐT tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS và cấp THPT tỉnh Hoà Bình đối với giáo viên dạy các môn Toán, Địa lý, Công nghệ, Giáo dục thể chất. Đối tượng là giáo viên trong biên chế và đã hết thời gian tập sự đang trực tiếp giảng dạy các môn Toán, Địa lý, Công nghệ, Giáo dục thể chất ở các trường TH&THCS, THCS, PT DTBT, PT DTNT THCS, PT DTNT THCS&THPT, THPT trên địa bàn tỉnh.

Giáo viên tham dự Hội thi phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp của năm học 2021 – 2022 ở mức Khá trở lên, trong đó có các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức Tốt. Có ít nhất một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường (nếu là giáo viên các trường THPT, các trường PT DTNT THCS&THPT, các trường PT DTNT THCS, trường Phổ thông Thực hành Chất lượng cao Nguyễn Tất Thành); có ít nhất một năm học được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện (nếu là giáo viên các trường TH&THCS, THCS, PT DTBT) trong các năm học 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023.

Giáo viên tham gia dự thi thực hiện các phần thi như: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại trường đang công tác. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 10 phút; Ban Giám khảo trao đổi, đặt câu hỏi cho thí sinh trả lời trong vòng không quá 5 phút. Biện pháp được lãnh đạo nhà trường xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó. Thực hành dạy một tiết (do Ban Tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm) theo kế hoạch giảng dạy của trường đặt địa điểm thi tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không qua 2 ngày trước thời điểm thi.

Thơi gian Hội thi cấp THCS từ ngày 4/1/2023 – 7/1/2023, cấp THPT từ ngày 13/2/2023 – 16/3/2023./.