DetailController

Khoa học - Môi trường

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022

18/05/2022 00:00
Để chủ động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022, ngày 17/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 755/UBND-KTN về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022.

Năm nay, chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2022 là “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai” với mục tiêu nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2022; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai đến người dân. Các hoạt động triển khai tập trung trong tháng 5/2022.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 tại cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức có liên quan đến công tác phòng chống thiên tai. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Gửi văn bản tuyên truyền qua email cá nhân, tổ chức; treo pano, băng rôn với các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ; chia sẻ và phổ biến tài liệu về công tác phòng, chống thiên tai, công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 đến các cấp chính quyền và người dân trong tháng 5 năm 2022. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông thông qua hệ thống Đài Truyền hình, Truyền thanh, cơ quan báo chí và Trang thông tin phòng chống thiên tai tỉnh, huyện, xã về chủ đề, mục đích ý nghĩa của Tuần lễ, về tình hình thiên tai và giải pháp phòng tránh tại địa phương,...

Các địa phương hướng dẫn già làng, trưởng bản và người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền, giáo dục trong gia đình và xã hội về thực hiện các chính sách phòng, chống thiên tai; truyền thụ kinh nghiệm, kiến thức, tri thức, kỹ năng phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của bản thân cho thế hệ trẻ./.