DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Bảng

03/10/2016 00:00
Ngày 3/10, Tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV đã có buổi tiếp xúc cử tri 4 xã của huyện Mai Châu trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV tại xã Đồng Bảng. Tổ đại biểu gồm các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Bạch Thị Hương Thủy, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh.
Tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với cử tri và các ngành chức năng sau tiếp xúc.

Thay mặt tổ đại biểu số 1, đồng chí Quách Thế Tản đã báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 20/10 - 18/11. Theo đó tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ tập trung xem xét thông qua 04 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 14 dự án luật; xem xét  cho ý kiến vào các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước.  

Từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội trong đoàn, các chuyên gia, các ngành vào 04 dự án luật và 01 nghị quyết; đã tổ chức 03 hoạt động khảo sát; tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất và trước kỳ họp thứ hai tại 11 điểm trong tỉnh; tham gia 02 đợt tiếp dân, tiếp nhận 34 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân  tham mưu, chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết. 

Kiến nghị tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Mai Châu đã nêu một số vấn đề nổi cộm tại địa phương như: Đề nghị Nhà nước tăng cường hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những vùng thiếu nước sản xuất, hỗ trợ thiệt hại sau thiên tai, tăng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do nhà máy giấy gây ra; hậu quả do nhà máy thủy điện So Lo gây ra đối với đời sống người dân; Mở rộng đường tránh nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông tại một số đoạn cua. Bên cạnh đó  con cũng nêu những quan tâm, kiến nghị về một số chế độ, chính sách cho cán bộ thư viện, bộ đội... 

Cũng tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, huyện đã giải đáp một số thắc mắc của cử tri, đồng thời báo cáo thêm về tình hình xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai tại địa phương. 

Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn  tiếp thu ý kiến của các cử tri. Đối với một số vấn đề trực tiếp liên quan tới quyền lợi của bà con, đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các sở, ngành của tỉnh và huyện kiểm tra, xem xét lại các vấn đề người dân kiến nghị và có trả lời thỏa đáng cho bà con. Đối với những kiến nghị, đề xuất của người dân liên quan tới chế độ, chính sách của Nhà nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, xem xét và báo cáo lên Quốc hội vào kỳ họp thứ hai tới./.

Cử tri xã Đồng Bảng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc