DetailController

Chính trị

Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

15/06/2023 16:30
Trong 6 tháng đầu năm 2023, để đảm bảo ứng phó kịp thời với các diễn biến mới và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động thuộc Chương trình bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát; chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành cân đối cung - cầu thị trường các mặt hàng do Nhà nước quản lý, các dịch vụ công triển khai theo đúng lộ trình.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung nắm bắt diễn biến giá cả, dự báo sát tình hình cung ứng, nhu cầu sử dụng hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng điện, xăng, dầu và các hàng hóa thiết yếu. Bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về các chính sách về tiền tệ, tài khóa, thương mại, đầu tư; chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh có phương án đảm bảo phù hợp phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kịp thời triển khai các chính sách tiền tệ, lãi suất, tăng trưởng tín dụng theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Nhằm mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể: Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trong tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2023. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm quán triệt các cơ quan trong việc xây dựng Kế hoạch tranh tra, kiểm tra hằng năm, tránh trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đảm bảo hoàn thành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 30/6/2020. Tỉnh Hòa Bình xác định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải nghiêm túc thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Tỉnh Hòa Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 139-QĐ/TU ngày 02/4/2021 do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo. Quy hoạch tỉnh đã được Hội đồng thẩm định quốc gia họp và thẩm định, hiện tỉnh Hòa Bình đang chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Hội đồng  thẩm định để trình các cơ quan có thẩm quyền thông qua và phê duyệt làm cơ sở  trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự kiến trong tháng 7 năm 2023.

Công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân luôn được tỉnh quan tâm chú trọng. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa; các chính sách trợ cấp thường xuyên và trợ cấp một lần đối với người có công đảm bảo được giải quyết kịp thời. Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo; đã phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam... Duy trì tốt công tác quản lý nuôi dưỡng 208 đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội của tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay về công tác quản lý người cai nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 phê duyệt Đề án “Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số I, giai đoạn 2023-2025”. Tổng kinh phí thực hiện là 19 tỷ đồng, trong đó: kinh phí sữa chữa cơ sở vật chất là 15,2 đồng; kinh phí mua sắm trang thiết bị là 3,9 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Lực lượng an ninh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên nắm tình hình, đảm bảo an ninh tại các vùng dân tộc, tôn giáo và quản lý hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến công tác phòng, chống phản động, an ninh trật tự, không để xảy ra “điểm nóng”. Các lực lượng chức năng luôn thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo đảm đủ quân số, nắm chắc tình hình kịp thời xử lý mọi tình huống. Chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy định tại Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát các Thủ tục hành chính về yêu cầu nộp giấy xác nhận nơi cư trú, sơ yếu lý lịch trong thành phần hồ sơ, báo cáo, đề nghị Bộ Nội vụ ban hành ban hành Quyết định công bố các Thủ tục hành chính; chủ động rà soát, đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình theo hướng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đảm bảo đạt 90% đối với các dịch vụ công trực tuyến. Không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh thư nhân dân 9 số trong giải quyết các Thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; triển khai ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VneID và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tích hợp các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tiếp trục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Thường xuyên rà soát để chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, nghiên cứu để cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa./.