DetailController

Tin từ các đơn vị

Tình hình thực hiện đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh có diện tích đất có nguồn gốc do Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý

08/09/2023 15:24
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại huyện Lương Sơn và thành phố Hòa Bình có 03 dự án (Sân golf Hòa Bình - Geleximco; Viện dưỡng lão và công viên tâm linh vĩnh hằng; Khu nhà ở sinh thái tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn) đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng diện tích sử dụng đất 373,22ha. Diện tích chồng lấn với đất do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần khoảng 241,88ha.

Dự án Sân golf Hòa Bình - Geleximco tại phường Kỳ Sơn và phường Trung Minh, thành phố Hoà Bình, kể từ khi đưa dự án vào hoạt động, nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước đầy đủ, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hòa Bình, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Hòa Bình. Dự án Viện dưỡng lão và công viên tâm linh vĩnh hằng tại xã Mông Hoá, thành phố Hoà Bình có 68,19 ha chồng lấn lên phần diện tích đất Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý; hiện trạng rà soát 68,19 ha đất chồng lấn gồm đất có rừng trồng khoán hộ Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình đang đầu tư là 10,70 ha; còn lại 57,49 ha là đất các hộ dân đã canh tác từ nhiều năm. Dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, diện tích đất thuộc dự án chồng lấn lên đất của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần quản lý có 39,0 ha. Còn lại diện tích 17,1 ha, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần đang sử dụng và đề nghị tiếp tục thuê đất để sử dụng trồng rừng và không thỏa thuận, bàn giao cho chủ đầu tư dự án Khu nhà ở sinh thái tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn.

Các dự án ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện nay, Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2032, tầm nhìn đến năm 2050 đang trong quá trình hoàn thiện theo ý kiến của các chuyên gia và các Bộ, ngành Trung ương trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sử dụng vốn ngoài ngân sách đã trình các Bộ, ngành Trung ương thẩm định, có 36 dự án sân golf, 04 dự án nhà ở đô thị, đô thị sinh thái và 06 dự án du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm; tổng như cầu sử dụng đất khoảng 17.364,41ha (trong đó, lần lượt theo phân loại các dự án là 4.825ha, 3.649,96ha và 8.889,45ha). Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2032, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện thu hút đầu tư các dự án sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát diện tích đất phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, nhất là đối với diện tích đất chồng lấn lên phần diện tích đất Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý, để có phương án hướng dẫn nhà đầu tư và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư bảo đảm theo quy định.

Thời gian tới, đối với các dự án có diện tích đất chồng lấn lên phần diện tích đất Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh tiếp tục báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Hòa Bình thu hồi 241,88ha đất lâm nghiệp tại huyện Lương Sơn và thành phố Hòa Bình do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần quản lý chồng lấn với 04 dự án (Sân golf Hòa Bình - Geleximco; Viện dưỡng lão và công viên tâm  linh vĩnh hằng; Công viên nghĩa trang Kỳ Sơn - Lạc Hồng Viên tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình; Khu nhà ở sinh thái tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn) để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo các quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (diện tích này đã được loại trừ khỏi diện tích để thực hiện thủ tục thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 cho Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam). Giao Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình rà soát, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; cắm mốc ranh giới, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình trên địa bàn huyện Lương Sơn và thành phố Hòa Bình, làm cơ sở giải quyết việc liên quan đến đất chồng lấn tại Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình./.