DetailController

Tin từ các đơn vị

Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh

14/06/2024 15:12
Từ năm 2028 đến nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đa cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản đều là những doanh nghiệp chân chính, chấp hành tốt các quy định hiện hành. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, thủ tục đăng ký, đăng ký sửa đổi bổ sung khi cần thiết đối với cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương. Các doanh nghiệp đáp ứng đúng các quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanh đa cấp.

Trên địa bàn tỉnh có 12 doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, trong đó có  0/12 đơn vị từ người đại diện tại địa phương thành văn phòng đại diện tại địa phương; 01/12 đơn vị đã bổ sung hồ sơ về người đứng đầu tại địa phương với số lượng người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp là 4.138 người, các mặt hàng chủ yếu được kinh doanh theo phương thức đa cấp gồm có: thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; sản phẩm bổ sung dinh dưỡng; sản phẩm chăm sóc răng miệng (kem đánh răng, bàn chải đánh răng); sản phẩm chăm sóc tóc (dầu gội dưỡng ẩm, dầu xả dưỡng ẩm); sản phẩm chăm sóc da. Tổng doanh thu hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh đạt 82.127.392.008 đồng.

Sau khi Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các doanh nghiệp tiếp tục trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để tiến hành các thủ tục đăng ký lại, bổ sung, hoàn thiện các quy định để tiếp tục hoạt động kinh doanh lĩnh vực đa cấp tại địa phương. Đến nay các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đa cấp cơ bản đều là những doanh nghiệp chân chính, chấp hành tốt các quy định hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, thủ tục đăng ký, đăng ký sửa đổi, bổ sung khi cần thiết đối với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Các doanh nghiệp cơ bản đáp ứng đúng các quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanh đa cấp.

Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh được kiểm soát theo quy định của pháp luật, phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát các cuộc hội nghị, hội thảo về bán hàng đa cấp, qua đó đảm bảo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình luôn được thực hiện đúng pháp luật hiện hành, góp phần tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ năm 2018 đến nay, tiếp nhận và xác nhận 40 TTHC về lĩnh vực bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình rà soát, thanh kiểm tra một số đơn vị bán hàng đa cấp thông báo ngừng hoạt động. Năm 2024 tiếp nhận 08 lượt hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. 100% TTHC được tiếp nhận và xử lý giải quyết đúng và trước hạn. Trong thời gian qua, không có phản ánh của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bán hàng đa cấp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương được tăng cường. Triển khai lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp, các hành vi lừa đảo, biến tướng trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và cho người dân trên địa bàn, qua đó trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện các hành vi tiêu cực gây thiệt hại về kinh tế, gây mất trật tự xã hội. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua hội nghị, hội thảo tập huấn, đăng tải các bài viết trên báo, đài và một số hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thường xuyên ban hành công văn hướng dẫn, thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động đa cấp trên địa bàn tỉnh về nội dung chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh để các doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời và triển khai thực hiện đảm bảo quy định hiện hành, qua đó, cũng luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động trên địa bàn tỉnh để đoanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn do các văn bản pháp luật còn nhiều bất cập. Hoạt động bán hàng đa cấp chủ yếu có tính chất truyền miệng, người tham gia mạng lưới trong hội, nhóm thông qua các mạng xã hội nên các lực lượng chức năng khó có thể nắm bắt thông tin, các chứng cứ để xử lý khi có vi phạm. Mạng lưới những người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn rộng và phân bổ rải rác; nhận thức của nhiều người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp còn hạn chế./.