DetailController

Thời sự trong ngày

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 năm 2023

26/04/2023 17:00
Trong tháng 4 năm 2023, các ngành, các cấp, địa phương, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực.

Nhìn chung trong tháng 4 tình hình phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Tổng diện tích các loại cây trồng bị hạn là 8.252,09 ha, trong đó cây lúa bị hạn là 3.827,89 ha; cây màu 2.962,1 ha; cây ăn quả 871,9 ha; cây mía 590,7 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện: Yên Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi triển khai các phương án chống hạn cung cấp nước tưới cho các diện tích sản xuất nông nghiệp nhất là các diện tích trồng lúa đang thời kỳ trổ bông. Tổng đàn trâu hiện có 113.508 con, so với cùng kỳ năm trước tổng đàn trâu bằng 101,12%; đàn bò hiện nay là 89.560 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 102,46%; đàn lợn hiện nay là 461.770 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 104,24%; tổng đàn gia cầm hiện nay là 8.799 nghìn con, so với cùng kỳ năm trước bằng 104,94%. Tình hình nuôi cá lồng bè trên thủy điện sông Đà diễn ra thuận lợi, cá phát triển tốt, người dân đã thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, cá sinh trưởng phát triển tốt, theo dõi các cơ sở các nuôi để nắm rõ tình hình hoạt động, đưa ra những biện pháp, khuyến cáo cho người dân nuôi cá nhằm hạn chế những thiệt hại do môi trường. Tình hình sản xuất thủy sản ổn định, không có ổ dịch lớn xảy ra. Tổng diện tích nuôi cá ao hồ nhỏ là 2.698ha và 4.900 lồng nuôi cá, lồng nuôi cá tăng 200 lồng; sản lượng cá thu hoạch ước đạt 1.020 tấn, trong đó sản lượng cá khai thác 160 tấn, sản lượng cá nuôi 860 tấn.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 ước tăng 26,41% so với tháng 3/2023. Ngành công nghiệp khai khoáng ước giảm 8,05%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước giảm 9,5%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 79,45%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải ước giảm 6,75%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt 5.145 tỷ đồng, tăng 1,08 % so với tháng trước, thực hiện 32,6% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 131,992 triệu USD, tăng 4,5% so với trước. Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước đạt 98,572 triệu USD, tăng 2,02% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng ước đạt 381,870 triệu USD tăng 9,06% so với cùng kỳ đạt 31,07% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 ước tăng 0,28% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng chủ yếu do tăng giá các nhóm: lương thực, thực phẩm; may mặc; thiết bị và đồ dùng gia đình; giao thông, xây dựng, vật liệu xây dựng.

Thu ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 4/2023 đạt 7.494.115 triệu đồng, bằng 38% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 34% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Các tổ chức tín dụng đã tích cực triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước liên quan đến tiền tệ, tín dụng và lãi suất; đồng thời đẩy mạnh công tác huy động vốn, tập trung các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, cho vay các chương trình ưu tiên nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh. Trong tháng 4, phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 902 tỷ đồng; Quyết định chấm dứt hoạt động thu hồi 01 dự án do vi phạm quy định của Luật Đầu tư. Tiếp nhận, cấp mới 02 dự án với tổng vốn đăng ký là 27,5 tỷ đồng; điều chỉnh 02 dự án.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hoá – xã hội được chú trọng. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả; công tác hỗ trợ, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, đồng bào sinh sống tại các xã vùng khó khăn... được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt. Trong tháng 4, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 90.516 người, tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 69.847 người, tham gia bảo hiểm y tế là 764.871 người, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 86,92% dân số. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình; kịp thời tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính; thanh tra, phòng chống tham nhũng và hoạt động tư pháp. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị; trật tự an toàn trật tự xã hội./.