DetailController

Khoa học - Môi trường

Tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022

30/03/2022 00:00
Ngày 25/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 344 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh, Tỉnh Đoàn và các cơ quan báo chí về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022.

Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 có chủ đề: “Sở hữu trí tuệ, ĐMST và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”; khuyến khích, ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững.

Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, tổ chức triển khai một số hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày SHTT thế giới trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong tháng 4 năm 2022, trọng tâm là từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022, có thể phối hợp, kết nối với các hoạt động để hướng đến chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5.

Thực hiện hưởng ứng bằng các hoạt động cụ thể như: Treo pano, băng rôn, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, các khu vực công cộng, đường phố, và các địa điểm phù hợp khác. Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông.

Tuyên truyền, phổ biến về Thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, vai trò của ĐMST và SHTT thông qua các hình thức viết tin, bài trên báo địa phương, các ấn phẩm chuyên ngành và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Thực hiện các phóng sự, phim tài liệu về Khoa học, Công nghệ và ĐMST, SHTT và kết quả triển khai hoạt động ĐMST, SHTT tại cơ quan, đơn vị, địa phương để phát sóng, đăng tải trên trang thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông, phát thanh, truyền hình, báo chí của tỉnh, địa phương.

Tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến về ĐMST, SHTT, hoặc sử dụng các hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp khác nhằm truyền tải rộng rãi chủ đề, thông điệp chung của Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022.

Tổ chức thiết lập các Nhóm hành động, Nhóm tình nguyện..., để tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ các đoạn phim giới thiệu, phóng sự, các chương trình, tài liệu trực tuyến, hoặc tổ chức các cuộc thi, diễn đàn trên các nền tảng mạng xã hội, các website có nội dung liên quan đến chủ đề Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 nhằm tăng cường sự quan tâm, tương tác của cộng đồng đối với lĩnh vực ĐMST và SHTT.

Biểu dương, động viên, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hoạt động ĐMST, SHTT tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.