DetailController

Tin từ các đơn vị

Thực hiện hiện tốt công tác đảm bảo cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

25/03/2024 17:05
Thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ (viết tắt là các quyết định của Thủ tướng Chính phủ), thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Với trách nhiệm của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ của tỉnh đạt được nhiều kết quả, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ và Nhân dân trong tỉnh.

Xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã đã tổ chức hội nghị quán triệt các Quyết định đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định số 75 và Quyết định số 35. Việc quán triệt, phổ biến ở các cấp được tổ chức theo hội nghị chuyên đề, đồng thời được lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền về công tác TKQT và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên các phương tiện thông đại chúng; trong nội dung tuyền truyền của các tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh, huyện, xã. 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức sinh hoạt, phổ biến, quán triệt đầy đủ các chế độ, chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến 100% cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện đã đảm bảo đầy đủ trang bị, vất chất, chế độ cho lực lượng làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thực hiện đầy đủ về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với các lực lượng làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ theo đúng Quyết định số 75 và Quyết định số 35 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ TKQT, thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình khảo sát, kết luận thông tin về hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong khu vực khai quật; kiểm đếm, đo đạc về công trình, cây cối, hoa màu của các hộ dân; tổ chức đối thoại, thỏa thuận mức hỗ trợ đền bù cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong khu vực tìm kiếm, cất bốc, quy tập; lập dự toán báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 duyệt dự toán, bảo đảm kinh phí để chi trả đền bù, hỗ trợ cho các hộ gia đình theo quy định. 

Sau khi thực hiện xong các bước đền bù, phá dỡ công trình, giải phóng mặt bằng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh ban hành các kế hoạch, quyết định trưng dụng lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ trước khi làm nhiệm vụ đều được nghe quán triệt, phổ biến về chế độ, chính sách được hưởng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 75 và Quyết định số 35 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, các lực lượng, các tập thể, cá nhân tham gia lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp TKQT hài cốt liệt sĩ đều được bảo đảm chế độ, chính sách theo đúng quy định, kết quả cụ thể như sau: Bảo đảm chế độ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 các cấp trực tiếp chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ TKQT: 85,8 triệu đồng; Bảo đảm chế độ cho lực lượng được huy động TKQT: Hơn 1,3 tỷ đồng;  Bảo đảm chi trả cho người cung cấp thông tin chính xác về liệt sĩ, mộ liệt sĩ: 126 triệu đồng; Bảo đảm ăn thêm cho lực lượng làm nhiệm vụ TKQT: Hơn 175 triệu đồng; Bảo đảm hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ là: 40 triệu đồng; Bảo đảm mua dụng cụ, trang bị, phương tiện phục vụ công tác TKQT: Hơn 857 triệu đồng; Bảo đảm hỗ trợ đền bù cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở, cây cối, hoa màu và các công trình có liên quan trong khu vực TKQT: Gần 1,8 tỷ đồng;  Bảo đảm cho rà phá bom mìn vật liệu nổ; phương tiện; công tác tuyên truyền; tổ chức hội nghị ở các cấp; văn phòng phẩm; rà soát, xác minh hoàn thiện danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ và các nội dung khác: Hơn 2,8 tỷ đồng.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp cho công tác TKQT hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đạt được kết quả thiết thực như: Đã hoàn thành hội nghị kết luận địa bàn từ cấp thôn đến cấp tỉnh; hoàn thành bộ sản phẩm lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ từ cấp xã đến cấp tỉnh đợt 1, bàn giao cho Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu theo quy định; tổ chức TKQT được 42 hài cốt liệt sĩ là bộ đội thời kỳ chống Pháp chôn cất ban đầu trên địa bàn thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn; triển khai có hiệu quả các khâu, các bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN và phương pháp thực chứng./.