DetailController

Chính trị

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023

22/03/2023 17:30
Sáng ngày 22/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0". Cùng dự và đối thoại với Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, GD&ĐT, LĐTB&XH, VHTT&DL, Y tế, TT&TT, KH&ĐT, KH&CN, Ngoại giao, Xây dựng, và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; có lãnh đạo các sở, ngành và 50 thanh niên tiêu biểu trong toàn tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đây là diễn đàn quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trong con đường lập thân, lập nghiệp, khát vọng vươn lên, làm chủ khoa học công nghệ, xây dựng đất nước. Thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ với thanh niên vì sự phát triển của thanh niên. Phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đảng, Nhà nước luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt. Mong muốn xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, có bản lĩnh, trí tuệ, hoài bão lớn, nung nấu và nuôi dưỡng chí lớn, trở thành lực lượng hùng hậu kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tại buổi đối thoại, các đoàn viên thanh niên đã đặt ra các câu hỏi tập trung vào vấn đề: Giáo dục, đào tạo vì mục tiêu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên 4.0; Rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; Kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo. Cụ thể, kiến nghị Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ, thông tin về những quyết sách quan trọng của Chính phủ đối với việc xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong kỷ nguyên số; những giải pháp để hỗ trợ lao động trẻ được đào tạo lại nghề và trang bị các kỹ năng cần thiết khi tham gia thị trường lao động hiện nay; đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch, triển khai xây dựng nhà ở cho thanh niên công nhân và lao động trẻ tại các địa phương; giải pháp cụ thể của Bộ KH&CN để hiện thực hóa các chỉ tiêu: “Năm 2030, tăng 15% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020)” theo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

Đối với nhóm vấn đề “Rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên”, câu hỏi được đặt ra cho Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ VH-TT&DL về giải pháp để chăm lo tốt nhất về sức khỏe, nâng cao thể chất cho thanh niên, đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề về thiết chế văn hóa dành cho thanh niên tại địa phương, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Những giải pháp của Bộ TT&TT để đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng; chính sách để thúc đẩy sản phẩm công nghiệp văn hóa Việt Nam…

Vấn đề “Kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo” đặc biệt được quan tâm. ĐVTN đưa ra nhiều câu hỏi về lộ trình tiếp theo của Chính phủ trong việc tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bớt rào cản, thủ tục hành chính cho các hoạt động của các quỹ khởi nghiệp tại Việt Nam; chính sách, giải pháp cụ thể của Chính phủ nhằm đẩy mạnh các hoạt động hướng về cội nguồn dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ kiều bào. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc cùng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; mong muốn Trung ương Đoàn có định hướng đối với tổ chức đoàn ngoài nước để làm tốt công tác phát triển đảng viên trẻ; giải pháp đột phá của Bộ Nội vụ nhằm tuyển chọn những cán bộ trẻ vào làm việc ở các cơ quan trong hệ thống chính trị nước ta.

Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng các bộ liên quan đã trao đổi, chia sẻ, thông tin về các vấn đề mà thanh niên quan tâm. Cán bộ, đoàn viên thanh niên cũng lắng nghe các thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

Kết thúc buổi đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao không khí dân chủ, cởi mở, tâm huyết của cuộc đối thoại. Nhiều câu hỏi đúng, trúng với các vấn đề tuổi trẻ quan tâm; lãnh đạo bộ, ngành đã chia sẻ, giải đáp các trăn trở, nêu ra những giải pháp tốt hơn với thanh niên, thế hệ trẻ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thế hệ thanh niên tiên cần phong trong học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, bản lĩnh ý chí trong cuộc sống, công việc; tiên phong trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong thời đại 4.0; tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong mọi hoàn cảnh, hội nhập quốc tế; tích cực phòng chống tiêu cực, tham nhũng, phòng chống thế lực thù địch…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng và tặng quà cho 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng. Đây là những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, văn hóa nghệ thuật, lao động sản xuất, khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc./.