DetailController

Giáo dục

Thành lập 38 điểm thi thuộc Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2024

20/05/2024 15:09
Ngày 17/5, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UBND về việc thành lập 38 điểm thi thuộc Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Theo đó, thành lập 38 điểm thi thuộc Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2024, đặt tại 38 đơn vị trường học:

DANH SÁCH

Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024

TT

Mã Điểm thi

Tên Điểm thi

Điện Thoại

Địa Chỉ

1

012

THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

02183855550

Phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình

2

013

THPT Lạc Long Quân

02183887555

Phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình

3

015

THPT Công Nghiệp

02183894262

Phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình

4

016

PT Dân tộc nội trú THPT

02183854140

Phường Tân Hoà, TP. Hòa Bình

5

017

THPT Ngô Quyền

02183858022

Phường Dân Chủ, TP. Hòa Bình

6

018

THPT Đà Bắc

02183827333

Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc

7

019

THPT Mường Chiềng

02183828666

Xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc

8

020

THPT Mai Châu

02183867251

Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

9

021

THPT Mai Châu B

02183867874

Xã Xăm Khoè, huyện Mai Châu

10

022

THPT Tân Lạc

02183834062

Thị trấn Mãn Đức, Huyên Tân Lạc

11

023

THPT Mường Bi

02183904858

Xã Phong Phú, huyện Tân Lạc

12

024

THPT Đoàn Kết

02183832183

Xã Đông Lai, huyện Tân Lạc

13

025

THPT Lạc Sơn

02183861149

Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

14

026

THPT Cộng Hòa

02183863463

Xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn

15

027

THPT Đại Đồng

02183861303

Xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn

16

028

THPT Kỳ Sơn

02183508866

Phường Kỳ Sơn, TP. Hòa Bình

17

029

THPT Phú Cường

02183842300

Xã Thịnh Minh, TP. Hòa Bình

18

030

THPT Lương Sơn

02183824106

Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

19

031

THPT Lương Sơn 2

02183824411

Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

20

033

THPT Nam Lương Sơn

02183822191

Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn

21

034

THPT Kim Bôi

0328934289

Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi

22

035

THPT 19-5 Kim Bôi

02183872274

Xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi

23

036

THPT Cù Chính Lan

02183877392

Xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn

24

037

THPT Thanh Hà

02183905366

Thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy

25

038

THPT Lạc Thuỷ

02183874300

Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ

26

039

THPT Lạc Thủy B

02183874277

Xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ

27

040

THPT Lạc Thuỷ C

0869420251

Xã An Bình, huyện Lạc Thuỷ

28

041

THPT Yên Thuỷ A

02183864137

Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ

29

042

THPT Yên Thuỷ B

02183903136

Xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ

30

043

THPT Cao Phong

02183502503

Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong

31

046

THPT Lũng Vân

02183630886

Xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc

32

047

THPT Yên Thủy C

02183866451

Xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ

33

048

THPT Quyết Thắng

0866141008

Xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn

34

049

THPT Thạch Yên

02183845516

Xã Dũng Phong, huyện Cao Phong

35

050

THPT Yên Hoà

02183829998

Xã Y ên Hoà, huyện Đà Bắc

36

051

THPT Bắc Sơn - H.Kim Bôi

02183607112

Xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi

37

052

THPT Sào Báy - H.Kim Bôi

0399289210

Xã Sào Báy, huyện Kim Bôi

38

056

PT DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn

02183862899

Xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn

Thủ trưởng các đơn vị đặt điểm thi có nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện khác đảm bảo cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo Quy chế thi, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn thi của Sở Giáo dục và Đào tạo./.