DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2023

12/06/2023 16:30
Ngày 9/6/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn 1478/SNN-TTBVTV gửi UBND các huyện, thành phố về việc ập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2023.
Tập trung thu hoạch các loại cây theo thời vụ, chuẩn bị cho vụ Mùa mới

Theo kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2023, toàn tỉnh gieo trồng 44,507.5 ha cây hàng năm (trong đó gieo cấy 21.800 ha lúa; 11.500 ha ngô; trên 4.500 ha rau, đậu các loại; cây lạc 1.376 ha vv). Ngoài ra tiếp tục chăm sóc, khai thác diện tích cây ăn quả, cây mía, cây công nghiệp dài ngày khác. Đến nay, các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong diện tích trà lúa xuân muộn; các cây rau, màu vụ xuân đã và đang thu hoạch rộ; một số nơi đã làm đất và gieo mạ trà lúa mùa sớm. Để đảm bảo thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn;Ủy ban nhân dân cấp xã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân, các cơ sở sản xuất thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Với diện tích gieo cấy lúa Mùa:  Khẩn trương thu hoạch nốt diện tích lúa và cây màu vụ Xuân, giải phóng đất và tiến hành làm đất sớm phục vụ gieo cấy lúa mùa. Hướng dẫn nông dân áp dụng các giải pháp bón vôi trên những ruộng bị chua; kết hợp việc vùi rơm rạ với xử lý chế phẩm sinh học (Trichoderma, AT-YTB, ...) để đẩy mạnh tốc độ phân hủy nhanh rơm rạ, hạn chế ngộ độc hữu cơ với cây lúa, đồng thời hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển vụ.

Những nơi sử dụng các giống lúa chuyển vụ (thu hoạch lúa vụ Xuân chuyển sang làm giống vụ Mùa) cần xử lý phá ngủ nghỉ của hạt giống trước khi ngâm ủ.

Ưu tiên lựa chọn những giống có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng gạo khá. Mỗi địa phương nên chọn 2- 3 giống lúa chủ lực, gieo cấy tập trung theo vùng để thuận lợi cho việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Với những diện tích gieo trồng cây vụ Đông ưa ấm như ngô, đậu tương, cần bố trí cơ cấu giống hợp lý để thu hoạch lúa xong trước 25/9/2023. Chủ động bố trí lượng giống dự phòng (bằng các giống ngắn ngày, cực ngắn ngày) để gieo cấy bổ sung khi có thiên tai xảy ra.

Trên các diện tích mạ đã gieo cần chủ động các giải pháp phòng trừ các đối tượng dịch hại nguy hiểm, đặc biệt chú ý phát hiện sớm bệnh lùn sọc đen (do rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh) để có biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả.

Tăng cường chăm sóc, làm cỏ và bón phân cân đối cho diện tích lúa đã cấy. Thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng dịch hại như: ốc bươu vàng, bệnh lùn sọc đen, tập đoàn rầy, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, chuột, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, …

Với diện tích cây rau màu: Đảm bảo tiến độ gieo trồng cây màu vụ Hè Thu theo khung thời vụ, kết thúc trước 15/8/2023; áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Những diện tích trồng các loại rau ngắn ngày cần bố trí thời vụ gieo trồng và cơ cấu giống hợp lý nhằm rải vụ thu hoạch, đảm bảo nguồn cung ổn định; Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng với những loại cây có giá trị kinh tế cao, có đầu ra ổn định theo hình thức tổ chức các chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tận dụng diện tích bưa bãi, đồi thấp để tăng diện tích gieo trồng ngô, các loại cây màu, rau, đậu để tăng thu nhập.

Tăng cường công tác tu bổ hệ thống kênh mương, hồ đập, phục vụ công tác tưới tiêu; chủ động phương án tiêu úng cho diện tích lúa và cây màu ở những chân ruộng trũng có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn kéo dài.

Với cây ăn quả: Tích cực thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Chú ý các đối tượng sâu bệnh chính gây hại làm ảnh hưởng đến mẫu mã, chất lượng quả như bệnh loét, ghẻ sẹo, chảy gôm, ruồi vàng trên cây ăn quả có múi; sâu đục cuống quả, bọ xít trên nhãn, vải ...

Chủ động áp dụng các biện pháp chống cây, nâng cành, treo cành để hạn chế đổ gẫy cây, rụng quả khi có mưa gió, dông lốc.

Khơi thông rãnh thoát nước, vun cao xung quanh tán không để ngập, úng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của quả.

Các đơn vị thuộc Sở: Thanh tra Sở, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tăng cường quản lý chặt chẽ việc kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để ngăn chặn hành vi tăng giá, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường công tác dự tính dự báo dịch hại trên cây trồng; phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, khắc phục kịp thời ảnh hưởng của thời tiết bất thuận đối với sản xuất. Trong trường hợp cần thiết, huy động tối đa lực lượng cán bộ tăng cường cho cơ sở để hỗ trợ công tác chỉ đạo sản xuất và phòng trừ dịch hại.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo sản xuất, đề nghị thông tin kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để phối hợp giải quyết./.