DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn

10/09/2010 00:00
Bài 2: Tổ chức đoàn với vai trò định hướng việc làm cho ĐVTN

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Những năm gần đây các tổ chức đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo và giải quyết việc làm cho ĐVTN trong tỉnh, mang lại kết quả đáng khích lệ.

Đông đảo thanh niên nông thôn đến tìm kiếm cơ hội việc làm tại sàn giao dịch việc làm tỉnh

 

 

 
 
Đề án 103 - cơ hội lớn để TN lập nghiệp
 
Với hạn chế trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp thấp, vấn đề đào tạo và giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn đang là yêu cầu cấp bách đặt ra cho các tổ chức chính quyền, đặc biệt là các tổ chức Đoàn từ trung ương đến cấp cơ sở. TN nói chung, TN nông thôn nói riêng là nguồn nhân lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chiếm 75% tổng số TN cả tỉnh và hơn 50% lực lượng lao động trong nông nghiệp, TN nông thôn đang có hạn chế lớn là trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp thấp… Phần lớn TN nông thôn hiện nay thiếu việc làm, ít có cơ hội được đào tạo nghề nghiệp. Thực tế này đặt ra nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp và giải quyết việc làm cho lực lượng này.
 
Thực hiện Quyết định 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "phê duyệt Đề án hỗ trợ TN học nghề và đào tạo việc làm" giai đoạn 2008- 2015 và một số Quyết định, đề án của Thủ tướng Chính phủ và BTV TW Đoàn về định hướng việc làm cho TN, BTV Tỉnh đoàn đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ TN học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015" (gọi tắt là Đề án 103). Đề án 103 ra đời được coi như cơ hội lớn cho TN lập nghiệp. Được triển khai từ tháng 1-2009, với mục tiêu tư vấn, hướng nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên… Ban điều hành đề án đã tập trung xây dựng các điểm nhấn có tính chất quyết định là: Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp; Tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; Giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề, tạo việc làm cho TN và xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích học nghề, tạo việc làm cho mọi đối tượng, trong đó tập trung vào TN.
 
Trong công tác truyền thông, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở LĐTBXH xây dựng nhiều chương trình hết sức cụ thể, thiết thực như: tổ chức sàn giao dịch “Ngày hội Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm”. Thông qua hoạt động trên đã thu hút trên 300 lao động đến sàn giao dịch việc làm, tạo điều kiện để ĐVTN trao đổi trực tiếp với đại diện các tổ chức, công ty tuyển dụng lao động, các chuyên gia trong lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm, qua đó góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, TN và xã hội về nghề nghiệp và việc làm, bước đầu tạo ra những chuyển biến tích cực và đem lại hiệu quả thiết thực. Triển khai đề án 103, Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều lớp tập huấn “tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ TN học nghề, lập nghiệp” cho cán bộ Đoàn và TN trong tỉnh. 
Giúp thanh niên có việc làm bền vững
Qua các cuộc điều tra về việc làm - lao động gần đây, chỉ có 2,7% thanh niên nông thôn có chuyên môn kỹ thuật bậc trung, cao trong các lĩnh vực; nhân viên kỹ thuật làm trong văn phòng khoảng 1%; trong khi đó, thanh niên nông thôn lao động giản đơn, phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất cao, khoảng 27%, và lao động trong lĩnh vực nông nghiệp là 32%. Tỷ lệ thất nghiệp từ độ tuổi 15-29 ở nông thôn lên tới 77%. Trước những khó khăn trong lập nghiệp tại địa phương, rất nhiều bạn trẻ đã tìm giải pháp thoát ly lên thành phố. Tỷ lệ thanh niên nông thôn xa quê hương đi làm ăn xa chiếm 20-30%. Song, do phần lớn thanh niên nông thôn có trình độ học vấn và tay nghề thấp nên chỉ tìm được những công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh và gặp rất nhiều rủi ro như: làm thợ xây, bán hàng rong, hoặc lao động tại các khu công nghiệp với mức lương thấp. Hầu hết thanh niên nông thôn hiện nay chỉ tìm được những công việc đơn giản, làm theo thời vụ, với mức thu nhập thấp. Ngay cả đối với những bạn trẻ trụ lại ở địa phương, để phát triển kinh tế gia đình cũng chỉ mang tính chất nhỏ lẻ, không áp dụng được những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nên năng suất và sản lượng không cao.
 
Hưởng ứng phong trào "4 đồng hành cùng với TN lập thân, lập nghiệp", các tổ chức đoàn trong tỉnh đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng TN, giúp họ định hướng được nghề nghiệp và chọn việc làm; phối hợp với Sở LĐTB&XH, Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh mở các lớp tư vấn và giới thiệu việc làm; tổ chức đưa đi xuất khẩu lao động giúp hàng trăm TN có việc làm và thu nhập ổn định. Đến nay, dư nợ do TN quản lý là 225.365 tỉ đồng. Các ĐVTN được vay vốn đã phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình. Để định hướng nghề nghiệp, việc làm cho ĐVTN là học sinh, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho học sinh trước mỗi mùa tuyển sinh đại học. Nhờ đó hàng ngàn đoàn viên- học sinh có được những thông tin bổ ích trong việc chọn nghề, để học phù hợp với năng lực bản thân và con đường lập nghiệp sau này.
 
Anh Võ Ngọc Kiên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết: Hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án 103, mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự cố gắng nỗ lực của các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở, sự quan tâm của các cấp, ngành nên kết quả đạt được rất đáng khích lệ. Qua đó đã tác động mạnh mẽ đến ý thức của cán bộ đoàn các cấp và ĐVTN trong tỉnh về hướng nghiệp, đào tạo nghề và việc làm. Đã có hàng ngàn ĐVTN được tư vấn việc làm, vay vốn làm ăn, xuất khẩu lao động và có việc làm.
 
Tỉnh ta đã qui hoạch nhiều KCN và đã thu hút được nhiều dự án đầu tư với nhiều ngành nghề tiếp tục được mở rộng. Để TN có một nghề trong tay khi làm việc trong các nhà máy xí nghiệp, thì cần phải tư vấn, định hướng việc làm cho họ, nhất là khu vực nông thôn. Vì thế đào tạo, hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho TN trong giai đoạn mới, tổ chức đoàn tiếp tục sát cánh cùng với  TN giúp họ trên con đường lập thân, lập nghiệp.
 
Ngoài ra, cần đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ TN, trong đó đặc biệt là chính sách hỗ trợ vốn nhằm tạo điều kiện cho họ tham gia vào quá trình phát triển kinh tế nông thôn, yếu tố mang tính quyết định trên bước đường lập nghiệp. Hiện nay rất cần có những chính sách đổi mới về giáo dục đào tạo theo hướng tăng cường đào tạo những nghề kỹ thuật, công nghệ, công nghệ cao; hướng việc đào tạo theo nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, cần tìm ra những mô hình đào tạo nghề phù hợp ở từng địa phương. Việc đào tạo nghề cũng nên tiến hành tại địa phương, tránh tốn kém. Các cơ sở Ðoàn nắm rõ nguyện vọng của TN nông thôn, tư vấn kịp thời về lối sống nghề nghiệp và hỗ trợ các kỹ năng tham gia lực lượng lao động; hỗ trợ doanh nhân trong nông thôn, khuyến khích đầu tư của tư nhân vào khu vực này...
 
Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập mạnh mẽ nền kinh tế thế giới, nhiều cơ hội mới mẻ đang mở ra cho tuổi trẻ Việt Nam nói chung, TN Hoà Bình nói riêng, song cũng đòi hỏi TN phải vận động mạnh mẽ, chủ động, năng động, sáng tạo hơn. Chính vì thế, các tổ chức Ðoàn cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đang triển khai, đồng thời, nghiên cứu tìm ra những cách làm mới hỗ trợ TN nông thôn giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao.