DetailController

Giáo dục

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ và chăm sóc trẻ em

15/06/2020 00:00
Hiện tổng số trẻ em của toàn tỉnh là 224.773 trẻ em chiếm 36,31% dân số của tỉnh. Có 2.437 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 48.283 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 6 tháng đầu năm, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Nâng cao nhận thức về quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em, số trẻ em được hỗ trợ, tặng quà, chăm sóc nhân dịp các sự kiện lớn ngày càng tăng. Việc can thiệp, theo dõi, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt ngày càng được các cấp chính quyền quan tâm.
Khai giảng lớp bơi hè, trang bị kiến thức phòng chống đuối nước cho trẻ em

Thời gian qua, công tác bảo vệ trẻ em được lồng ghép với việc theo dõi đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em, công tác này được thực hiện ở cả 3 cấp độ: phòng ngừa, giảm thiểu và trợ giúp. Từ đó, đã giảm thiểu số lượng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; tạo cơ hội cho trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất, tâm lý, tình cảm, nhận thức, đạo đức và xã hội. Hệ thống dịch vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên toàn tỉnh với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”, bên cạnh các vấn đề thực hiện chính sách trợ giúp trẻ em là việc quan tâm, tạo điều kiện cho mọi trẻ em có một môi trường sống an toàn, lành mạnh, đã tập trung tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Đặc biệt chú trọng công tác tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em thông qua các văn bản chỉ đạo, Tọa đàm, phóng sự phát trên Truyền hình tỉnh. Trong tháng và ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng Kế hoạch thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em tại 05 huyện (Lạc Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Lương Sơn và thành phố Hòa Bình) và 02 trung tâm với tổng giá trị quà là 25 triệu đồng. Trong 6 tháng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm vận động, quyên góp và tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 725 triệu đồng.

Mục tiêu chăm lo giáo dục cho mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện có hiệu quả, chủ trương xã hội hoá giáo dục, đa dạng hoá các loại hình trường học được phát động với nhiều phong trào như: “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, “Phổ cập giáo dục tiểu học, trung học đúng độ tuổi”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Trường học an toàn”...Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã phổ cập giáo dục mầm non cho 17.702 trẻ em dưới 5 tuổi. Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 97,67%; tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi ở bậc trung học cơ sở là 96,57%. Bên cạnh đó các hoạt động ngoại khóa về các kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trẻ em được triển khai liên tục nhằm trang bị cho học sinh các kỹ năng sống cần thiết.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, trẻ em vi phạm pháp luật...Công tác vận động quỹ nguồn lực Bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng xây dựng khu vui chơi, bể bơi cho trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hướng tới mọi trẻ em nói chung đều được bình đẳng về cơ hội phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện. Riêng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giúp đỡ và chăm sóc kịp thời để có cơ hội phát triển. Phấn đấu đạt các mục tiêu: Tiếp tục duy trì 100% huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn có Ban bảo vệ trẻ em; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống 16,3% ; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống 24,3% ; Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi xuống còn 11,8%o ; Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới: 13,3% ; Duy trì tỷ lệ xã, phường đạt phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và  trung học cơ sở là 100% ; Duy trì tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học trên 99%; Duy trì tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ở Trung học cơ sở trên 99% ; Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích ; Giảm tỷ suất trẻ em bị xâm hại tình dục…./.