DetailController

Tin từ các đơn vị

Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo

26/04/2024 16:56
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển các nguồn năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 26/4/2024 triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo.

Giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện của tỉnh dưới 6% vào năm 2025.

Giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR).

Phấn đấu đến năm 2030 có 20% các tòa nhà công sở và 20% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).

Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện…Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ. Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất   

UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh: Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu mỗi năm phải tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm so với mức tiêu thụ điện nếu không triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện. Yêu cầu lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị đồng thời báo cáo kết quả thực hiện hàng năm việc triển khai thực hiện các nội dung về tiết kiệm điện thuộc lĩnh vực được giao và gửi về Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

Đối với các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện:

Các đơn vị phát điện: Thực hiện vận hành tối ưu các nhà máy điện nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp.

Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các nhà máy điện và huy động các tổ máy tối ưu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong vận hành, khai thác hiệu quả các nguồn điện. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình cập nhật dự báo về thời tiết của tỉnh và nguồn nước, đặc biệt là các bản tin dự báo nguồn nước trong thời kỳ mùa khô, hạn hán, thiếu nước. Phối hợp với các các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và phương án vận hành hồ chứa trên cơ sở tối ưu việc điều tiết nước cho các mục đích sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, đảm bảo cấp nước an toàn cho hạ du.

Các đơn vị truyền tải điện, phân phối điện: Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện trong truyền tải và phân phối điện. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật,  nâng cao năng lực khai thác thiết bị, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng.

Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; huy động một cách hợp lý công suất và điện năng các nhà máy thủy điện và các nguồn điện dự phòng của khách hàng.

Công ty Điện lực Hòa Bình ngoài thực hiện các nội dung nêu trên thực hiện các nội dung sau: Tổ chức tuyên truyền, vận động khách hàng ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện, tiết giảm điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện;

Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện; hỗ trợ UBND các cấp thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn;

Chủ trì phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tuyên truyền rộng rãi tới khách hàng sử dụng điện về tình hình cung cấp điện, các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; Tập trung tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại hộ gia đình, các tòa nhà văn phòng, khu chung cư, doanh nghiệp, trụ sở hành chính, các trường học trên địa bàn tỉnh với hình thức tuyên truyền phù hợp trong cao điểm hè, các chương trình, cuộc thi, phát động về tiết kiệm điện;

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng các chế độ vận hành tiết kiệm điện đến hộ gia đình đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện (tủ lạnh, điều hòa không khí, quạt, bình nước nóng, máy giặt, hệ thống chiếu sáng...) đến từng hộ gia đình thông qua các hoạt động như: Sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố/thôn/bản...;

Tuyên truyền, quảng bá thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ của khách hàng sử dụng điện là hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học; khách hàng trong khu công nghiệp; trang trại chăn nuôi, trồng trọt (được lắp đặt trên mái nhà của các công trình xây dựng đã có sẵn);

Thống kê, theo dõi việc sử dụng điện của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, chiếu sáng công cộng để tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương trong áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; trước ngày 15 tháng 7 hàng năm và ngày 15 tháng 01 năm kế tiếp, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh và Sở Công Thương;

Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện theo kế hoạch; hạn chế làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tránh việc cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài trong mùa nắng nóng;

Xây dựng, tổ chức thực hiện và báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện chương trình tiết kiệm điện hàng năm; báo cáo kịp thời UBND tỉnh và Sở Công Thương về tình hình khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý vận hành lưới điện và tiết kiệm điện.

Căn cứ kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong năm (trước ngày 15 tháng 01 năm kế tiếp) gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh./.