DetailController

Quốc phòng - An ninh

Tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

28/11/2023 16:30
Hoà Bình là tỉnh miền núi có địa giới hành chính nối liền giữa các tỉnh phía Tây bắc: Sơn La, Thanh Hoá với các tỉnh đồng bằng, thành phố lớn: Ninh Bình, Hà Nam, Thủ đô Hà Nội. Ðịa hình tỉnh Hòa Bình là núi cao, chia cắt phức tạp. Dân số trên 870.000 người, gồm 6 dân tộc chính cùng sinh sống (Kinh, Mường, Tày, Dao, Thái, H’mông) trong đó dân tộc Mường chiếm trên 63%. Tỉnh có 9 huyện, 01 thành phố, với 151 xã, phường, thị trấn; có hệ thống đường bộ, đường thuỷ thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, song cũng rất phức tạp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Trong những năm qua, hoạt động của tội phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma túy (nhất là ma túy tổng hợp) vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 6A, vùng giáp ranh với tỉnh Sơn La; tình trạng sử dụng trong hoạt động dịch vụ giải trí như karaoke, bar và sự thay đổi về loại ma túy sử dụng, người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến, gây khó khăn tiềm ẩn mất trật tự xã hội và công tác tổ chức cai nghiện; nhiều người trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa ở các địa phương khác nên số người nghiện ma túy trên địa bàn diễn biến khó kiểm soát.

Năm 2023, tổng số người nghiện ma túy toàn tỉnh có 1.629 người, giảm 32 người so với năm 2022 (1.629/1.661); trong đó có mặt ngoài cộng đồng là 1.113 người, giảm 177 người so với năm 2022 (1.113/1.290), địa bàn có người nghiện ma túy 116/151 xã, phường, thị trấn (bằng so với năm 2022). Người nghiện ma túy tại cộng đồng đa số không nghề nghiệp hoặc có việc làm nhưng không ổn định, thường thay đổi chỗ ở hoặc đi làm ăn xa.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy" và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy" hàng năm. Sở đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các Cơ sở cai nghiện ma túy, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Phòng Lao động – TBXH các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống ma tuý, công tác cai nghiện ma tuý; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, các đối tượng có nguy cơ cao bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức mít tinh, diễu hành, thu hút đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên tham gia; treo panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của các ngành thành viên Ban chỉ đạo các cấp trong công tác phòng, chống ma tuý.

Triển khai Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 08 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho trên 800 đại biểu là cán bộ Phòng Lao động – TBXH huyện, thành phố, cán bộ LĐTBXH cấp xã, cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy, đội ngũ công an viên, trưởng các đoàn thể, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Sở LĐ,TB&XH đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy, hỗ trợ người nghiện sau cai nghiện, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên tại các Trường Cao đẳng, Trung học phổ thông; công tác điều tra rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Tài chính trong việc hướng dẫn triển khai các quy định tại Thông tư số 62/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính; tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 254/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Phối hợp với Sở Y tế trong việc tập huấn cấp chứng chỉ và công bố các Cơ sở cai nghiện ma túy đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy. Năm 2022, các Cơ sở cai nghiện ma túy và Bác sỹ tại các cơ sở đã được Sở Y tế công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/TT-BYT của Bộ y tế. Phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức các Chương trình giao lưu tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa với chủ đề “Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn – Tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội”; “Vì một cộng đồng sạch ma túy” tại các xã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và bà con Nhân dân tham gia.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có tổng số 1.629 người nghiện có hồ sơ quản lý, 312 người sử dụng trái phép chất ma túy (nghi nghiện); trong đó, từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi: có 02 người nghiện có hồ sơ quản lý, 03 người sử dụng trái phép chất ma túy (nghi nghiện). Công tác quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy trở về địa phương được giao các xã, phường, thị trấn phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo tiếp nhận người sau cai về gia đình, cộng đồng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình có biện pháp quản lý, tổ chức hỗ trợ giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, phòng tránh tái nghiện. Các Cơ sở cai nghiện đã tổ chức cấp giấy chứng nhận và bàn giao 404 học viên đã hoàn thành thời gian cai nghiện về địa phương, gia đình tiếp tục quản lý sau cai nghiện. Công tác quản lý đối với người sau cai: Theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định và tổ chức quản lý, hỗ trợ xã hội sau cai nghiện ma túy; hướng dẫn hỗ trợ học nghề, vay vốn, tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng.

Trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai Luật phòng chống ma túy, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ và các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý người nghiện ma túy; cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú… Thực hiện việc công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo quy định tại Điều 20, Nghị định 116/2021/NĐ-CP; bố trí kinh phí hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Tiếp tục thực hiện công tác tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về cai nghiện ma túy, tập trung tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy được quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy với các chương trình giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm.../.