DetailController

Khoa học - Môi trường

Tăng cường thực hiện các giải pháp phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả trên địa bàn tỉnh

21/02/2022 00:00
Hiện nay, giá mặt hàng phân bón tiếp tục ở mức cao, nguồn cung hạn chế, cùng với đó là tác động của thiên tai, đại dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người nông dân. Tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, sử dụng lãng phí phân bón vẫn xảy ra làm tăng chi phí sản xuất, gây mất an toàn thực phẩm, giảm chất lượng nông sản, gây ô nhiễm môi trường và mất cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp.
Tăng cường thực hiện các giải pháp phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả

Nhằm nâng cao việc tiết kiệm, sử dụng hiệu quả phân bón trong sản xuất nông nghiệp, hạn chế phụ thuộc vào phân bón vô cơ, cùng với đảm bảo ổn định thị trường phân bón trong giai đoạn giá tăng cao hiện nay. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương trong tỉnh thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với mặt hàng phân bón và các mặt hàng vật tư nông nghiệp khác tại địa phương. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định giá phân bón, sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh sử dụng chế biến phân bón hữu cơ. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền cấp xã tại địa phương, thực hiện lồng ghép các chương trình, các phương tiện truyền thông tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phân bón cân đối, hiệu quả, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ; hướng dẫn, vận động người dân tận dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ sẵn có tại địa phương đẩy mạnh sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi (phân đại gia súc, phân gia cầm...); không đốt bỏ rơm rạ, tàn dư thực vật trên đồng ruộng, phát động phong trào thu gom chế biến thành phân bón hữu cơ phục vụ nhu cầu sản xuất. Tuyên truyền việc thực hiện ghi chép nhật ký sử dụng phân bón và các hoạt động khác để đảm bảo truy xuất, an toàn thực phẩm, quản lý hiệu quả việc sử dụng phân bón.

Bên cạnh đó, quan tâm, lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn đã ban hành để bố trí nguồn lực thực hiện các mô hình trình diễn, mô hình khuyến nông ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sử dụng phân bón kết hợp quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); mô hình sử dụng phân bón công nghệ mới, phân bón dạng viên nén, phân bón tan chậm có kiểm soát; mô hình áp dụng kỹ thuật bón phân công nghệ cao; mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, phân bón hữu cơ sinh học, phân bón vi sinh để cải tạo đất. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân buôn bán, vận chuyển, lưu thông cung ứng đầy đủ, kịp thời phân bón, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất với giá hợp lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường phân bón, các cơ sở buôn bán phân bón tại địa phương. Ngăn chặn hành vi đầu cơ, tích trữ, tăng giá, buôn bán phân bón giả, phân bón kém chất lượng; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm./.