DetailController

Thủy sản

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản

11/07/2023 15:54
Ngày 10/7/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1818/SNN-QLCL gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi cục Thủy sản; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Chi cục thuộc Sở triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn; tuyên truyền đến các cơ sở nuôi trồng và kinh doanh thủy sản về các chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, thực hiện rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn; triển khai ký cam kết an toàn thực phẩm và kiểm tra việc thực hiện cam kết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ trên địa bàn (theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT; theo phân cấp tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình).

 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản và thủy sản theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tăng cường lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thủy sản; tập chung lựa chọn phân tích các chỉ tiêu về chất cấm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản. Tổ chức truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có mẫu vi phạm về an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm nông sản nói chung và thủy sản nói riêng.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm trong việc kinh doanh, phân phối thuốc thú y thủy sản và các hóa chất cấm sử dụng.

Phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường để điều tra, xử lý triệt để các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm.

Chi cục Thủy sản: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện nuôi trồng thủy sản đối với các cơ sở nuôi trồng, đánh bắt và khai thác thủy sản; đảm bảo xử lý triệt để tình trạng cơ sở nuôi không đáp ứng được điều kiện nuôi trồng thủy sản, vi phạm quy định trong sử dụng thuốc thú y, đặc biệt là chất cấm trong nuôi trồng thủy sản.

Phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trong chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn đối với các sản phẩm thủy sản được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.