DetailController

Giáo dục

Tăng cường phối hợp triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh

01/12/2022 00:00
Tính đến ngày 13/11/2022 tỷ lệ trẻ em (hầu hết là học sinh) từ 5 đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ các mũi vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh còn thấp. Cụ thể như sau: Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 3 đạt 66,2%; Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 2 đạt 79,7%.
Cần tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đặc biệt là  tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho trẻ em, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 28/11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 3480/SGDĐT-CTTT&GDTXCN về việc tăng cường phối hợp triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh. Theo đó, yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện rà soát, lập danh sách trẻ mầm non và học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ  5 đến dưới 18 tuổi chưa được tiêm vắc xin hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ các mũi  tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ 3 mũi, Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm đủ 2 mũi) gửi đến các cơ sở y tế cùng cấp theo dõi và lập kế hoạch tiêm cho trẻ.  

Quán triệt và thống nhất Chiến dịch tiêm chủng cho học sinh thực hiện tổ  chức tiêm tại các trường học; nhà trường phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trong  việc quản lý đối tượng tiêm là học sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học, đảm bảo tiêm chủng an toàn, khoa học và hoàn thành sớm việc tiêm đủ các liều vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi đủ  điều kiện tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Y  tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh,  sinh viên trong đơn vị tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, kịp thời vắc xin mũi 3, mũi 4  theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. 

Tăng cường công tác truyền thông về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng,  những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được  tiêm chủng của trẻ để tạo sự đồng thuận của học sinh và phụ huynh/người chăm  sóc trẻ đưa con em đi tiêm chủng phòng bệnh COVID-19 đầy đủ, kịp thời. 

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả số trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên đã được tiêm của  đơn vị/trường học về Sở GD&ĐT theo quy định./.