DetailController

Chăn nuôi

Tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh

13/03/2024 15:07
Ngày 12/3, Sở Công Thương ban hành Công văn số 527/SCT-QLTM gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình; Các doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong đó chống nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thuỷ sản để tiêu thụ trong tỉnh, Sở Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Tuyên truyền, phổ biến tới các tổ chức, cá nhân các chính sách, quy định của pháp luật về việc không tham gia kinh doanh, tàng trữ và vận chuyển hàng hóa có xuất xứ nước ngoài mà không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt hàng hóa là động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thuỷ sản mà không có hóa đơn, chứng từ, không có xuất xứ rõ ràng.

Chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cá nhân, đơn vị có liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.