DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

18/01/2023 00:00
Để chủ động ngăn ngừa, đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và đáp ứng nguồn cung thực phẩm an toàn cho nhu cầu dịp Tết Nguyên đán năm 2023, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngày 16/01/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 109 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist (Salbutamol) trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và thông tin kịp thời cho dư luận biết về tình hình và danh tính của các đối tượng vi phạm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm đối với vật nuôi tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão. Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế thành phố tổ chức kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn các địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ theo quy định của pháp luật về thú y. Phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương kiểm tra, giám sát sử dụng chất cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn); tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo các phòng, ban, chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng nguồn cung thực phẩm cho nhu cầu dịp Tết Nguyên đán năm 2023 trên địa bàn tỉnh./.