DetailController

Thời sự trong ngày

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với GDTX

25/04/2023 17:00
Nhằm tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác ôn thi tốt nghiệp THPT và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với GDTX, ngày 21/4/2023, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 1099/SGDĐT-CTTTT&GDTXCN về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với GDTX. Trong đó yêu cầu Trung tâm GDTX tỉnh; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 năm học 2023-2024: Trung tâm tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và xây dựng hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn số 230/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN ngày 02/02/2023 và Công văn số 139/SGDĐT-GDTrH ngày 17/01/2023 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 năm học 2023-2024.

Về hồ sơ kiên kết đào tạo: Hồ sơ liên kết đào tạo của 3 năm học gần đây (2020-2021, 2021-2022, 2022- 2023) gồm: Kế hoạch, đề án tuyển sinh của trường cao đẳng, trung cấp nghề…Hợp đồng liên kết đào tạo giữa Trung tâm và trường cao đẳng, trung cấp.  Hợp đồng giáo viên thỉnh giảng (nếu có) và các văn bản của đơn vị quản lý người được hợp đồng thỉnh giảng. Các văn bản của Sở GD&ĐT, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh về công tác liên kết đào tạo (đóng thành tập văn bản riêng).

Về đồ dùng, thiết bị dạy học, tài liệu học tập: Trung tâm kiểm tra, rà soát đồ dùng, thiết bị dạy học lớp 10 (theo Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021); lớp 11, 12 (theo Thông tư 01/2010/TT- BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT); thống kê thiết bị, đồ dùng còn thiếu, đã cũ, hỏng, không sử dụng được; có kế hoạch tham mưu, đề nghị cơ quan chủ quản bố trí kinh phí mua sắm, bổ sung. Bố trí phòng, tủ, kệ, giá… để sắp xếp, bảo quản tài liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học đảm bảo khoa học, an toàn, thuận tiện trong việc lưu cất và sử dụng. (Lưu ý công tác vệ sinh các phòng thiết bị, thư viện; những thiết bị, tài liệu, sách… đã hỏng, hết hạn sử dụng, chưa thanh lý, tiêu hủy theo quy định thì phải đóng thùng, cất gọn ở kho lưu trữ hoặc góc riêng). Trung tâm yêu cầu giáo viên tập hợp, khai thác những thiết bị dạy học đã được số hóa (thí nghiệm ảo, video, tranh ảnh,…), chuyển vào máy vi tính, sắp xếp thành từng thư mục riêng theo môn học, chương, bài để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng cũng như phục vụ kiểm tra. Thiết lập hồ sơ mượn, trả tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng, thiết bị dạy học đảm bảo đúng quy định, khoa học, thuận tiện tra cứu và sử dụng. Lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh về sách giáo khoa, đồ dùng, thiết bị dạy học.

Về kinh phí của Trung tâm: Rà soát các khoản thu, chi của Trung tâm đã triển khai thực hiện trong 3 năm học gần đây kèm theo các hồ sơ minh chứng theo quy định để phục vụ kiểm tra.

Đánh giá kết quả thi thử lần 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Sau khi có kết quả thi thử lần 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, các Trung tâm tập hợp lại toàn bộ bài làm của học viên; tổ chức cho các giáo viên dạy ôn thi tốt nghiệp sinh hoạt chuyên môn để phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thi và kỹ năng làm bài thi của học viên, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; tiến hành trả bài và sửa lỗi kỹ năng làm bài thi cho từng học viên. Trung tâm đề ra các giải pháp phù hợp: Điều chỉnh kế hoạch ôn tập của Trung tâm và của các bộ môn về thời lượng ôn tập và nội dung kiến thức; phân nhóm đối tượng ôn tập đồng đều về mức độ nhận thức; ôn tập trung vào phần kiến thức trọng tâm hoặc học viên còn yếu; tăng cường kỹ năng làm bài; rèn kỹ năng tô phiếu trả lời trắc nghiệm... nhằm nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023./.