DetailController

Giáo dục

Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

10/05/2024 17:03
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29/6/2024. Để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế, quy định; ngày 10/4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1659-CV/BTGTU về tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:

Báo Hoà Bình, Đài Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT; tuyên truyền về Quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT, những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; phản ánh kịp thời, trung thực công tác tổ chức thi; kết quả thi, kết quả tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng của tỉnh và các địa phương, đơn vị để tạo sự đồng thuận, ủng hộ, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành và toàn thể xã hội để tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế, nghiêm túc, hiệu quả và đánh giá đúng về những đổi mới, nỗ lực của ngành giáo dục.

Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng uỷ trực thuộc Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng uỷ phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho cấp uỷ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt về hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những điểm mới về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 02/2024/TT-BGDDT ngày 06/3/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT/BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TTBGD&ĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGD&ĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo liên quan đến kỳ thi.  Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, gia đình của thí sinh về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Trong đó, tập trung tuyên truyền Quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, lưu ý những điểm mới trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng và các vấn đề liên quan đến các kỳ thi. Công tác tuyên truyền cho kỳ thi thực hiện đồng bộ và đẩy mạnh qua 3 kênh chính là truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trên các trang mạng xã hội và truyền thông cộng đồng. Đối với truyền thông trên các trang mạng xã hội, chú trọng các trang fanpage, địa chỉ Zalo, facebook của các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị để chia sẻ, phổ biến rộng rãi trong xã hội về những thông tin đã được kiểm chứng về kỳ thi. Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp, chuẩn bị sớm mọi điều kiện về cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi tại địa phương và dự phòng để xử lý các rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, công tác coi thi; phối hợp với địa phương đảm bảo nơi ăn nghỉ cho người làm nhiệm vụ thi; đặc biệt là các phương án dự phòng, các tình huống phát sinh về phòng chống dịch bệnh và thời tiết cực đoan.

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin chính xác về kỳ thi. Nắm và phối hợp xử lý những thông tin tiêu cực, sự cố truyền thông liên quan đến kỳ thi.

Đề nghị Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức kỳ thi trên địa bàn về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 10/7/2024./.