DetailController

Giáo dục

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh trong mùa hè năm 2020

02/06/2020 00:00
Thời gian qua, tình trạng tai nạn, thương tích trẻ em đã xảy ra tại các địa phương trong tỉnh, các vụ đuối nước gây tử vong cho trẻ em ở một số địa phương có dấu hiệu gia tăng.
Trẻ em trên địa bàn thành phố Hòa Bình được tham gia học bơi và trang bị kỹ năng về phòng, chống đuối nước

Để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; Kế hoạch liên ngành số 54/KHLN/LĐTBXH-YT-GTVT-CA-VHTTDL-GD&ĐT-ĐTN-HLHPN-HND, ngày 01/11/2018, về việc phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018-2020.

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em; tuyên truyền và vận động cha mẹ, nguời chăm sóc trẻ thường xuyên quan tâm, giám sát con em mình, không để các em tổ chức vui chơi, đi tắm mà không mặc áo phao, không có sự giám sát của nguời lớn biết bơi, ở các vùng có sông, suối...; vận động toàn dân thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè. Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có trẻ em tai nạn, thương tích, tử vong do tai nạn thương tích, đuối nuớc. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại xã, phường phù hợp với trẻ em theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em tại địa phương; đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ em trong thời gian trẻ nghỉ học,  khi thực hiện cách ly tại gia đình hoặc tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Xây dựng kế hoạch dạy bơi cho trẻ em, học sinh trong hè 2020. Chủ động tìm kiếm, vận động tài trợ từ nguồn xã hội hóa nhằm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em tại địa phương; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực nguy cơ hoặc thường xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em (như làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm). Bên cạnh đó, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy; phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm./.