DetailController

Khoa học - Môi trường

Tăng cường bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

18/08/2020 00:00
Để kiểm soát, hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí cũng như tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, UBND tỉnh đã có công văn số 1321/UBND-NNTN ngày 10/8/2020 đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung triển khai một số các nhiệm vụ trọng tâm.
Cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện trạm quan trắc môi trường đánh giá mức độ ô nhiễm không khí tại các địa phương trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, cần bố trí nguồn lực đầu tư, lắp đặt các trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục tại các vị trí, khu vực có nguồn phát sinh bụi và khí thải lớn trên địa bàn tỉnh.

Quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông đảm bảo không chở quá tải, có che chắn đảm bảo không phát tán bụi khi tham gia giao thông. Phun tưới rửa đường các trục, tuyến đường giao thông chính, các công trình giao thông đang thi công, có các biện pháp quản lý xe ra vào công trình … Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng đảm bảo có che chắn, phun tưới ẩm đường, thu gom chất thải phát sinh nhằm hạn chế phát tán bụi, khí gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Tăng cường kiểm tra, yêu cầu các cơ sở khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý, cảnh báo cháy rừng, phát triển và bảo vệ rừng. - Quản lý chặt chẽ các nguồn chất thải từ hoạt động chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Nghiêm cấm việc phát nương, làm rẫy, đốt phá rừng; tự đốt rác trong khu dân cư, công trình xây dựng…

Tuyên truyền nhân dân về tác hại của việc tự xử lý rác bằng hình thức đốt rác tại các hộ gia đình, khu dân cư, công trình xây dựng hoặc đốt các sản phẩm từ 2 hoạt động sản xuất nông nghiệp như đốt rơm rạ... Vận động các hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ hạn chế, không sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt, tiến tới kiên quyết cấm sử dụng toàn bộ than tổ ong làm nguyên liệu đốt từ năm 2021./.