DetailController

Thể thao

Tân Lạc phát triển 72 câu lạc bộ thể thao

13/09/2011 00:00
Những năm qua, phong trào toàn dân tập luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn huyện Tân Lạc phát triển sâu rộng. Toàn huyện có 19.950 người tập luyện thể thao thường xuyên, trong đó có 7.600 người đạt chế độ rèn luyện TDTT đạt tiêu chuẩn, 2.995 hộ gia đình thể thao.
Phong trào thể thao lứa tuổi học sinh các trường học của huyện Tân Lạc phát triển mạnh

Hình thức câu lạc bộ thể thao ra đời thu hút đông đảo các thành phần, lứa tuổi tham dự. Đến nay đã phát triển 72 câu lạc bộ gồm 40 câu lạc bộ thể thao dân tộc như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co; 32 câu lạc bộ thể thao hiện đại như bóng đá bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, bơi lội. Các câu lạc bộ đã thu hút tổng số trên 600 thành viên sinh hoạt thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động TDTT ở địa phương, cơ sở và là hạt nhân nòng cốt của xã, huyện tham dự các giải đấu cấp trung ương, khu vực, tỉnh và huyện tổ chức.