DetailController

Giáo dục

Tân Lạc: Chủ động triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

17/06/2024 16:30
Thực hiện Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác phòng chống thiên tai phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Tân Lạc đã ban hành kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 03/6/2024, kế hoạch hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học Phổ thông năm 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2024, huyện Tân Lạc có 04 điểm thi; tổng số phòng thi 37 phòng. Trong đó, điểm Trường THPT Tân Lạc có 15 phòng thi với 363 thí sinh, điểm Trường THPT Mường Bi có 11 phòng thi với 262 thí sinh, điểm Trường THPT Đoàn Kết có 08 phòng thi với 190 thí sinh và điểm Trường THPT Lũng Vân có 03 phòng thi với 69 thí sinh. Tổng số thí sinh tham gia kỳ thi là 884 người, trong đó có 844 thí sinh là học sinh và 40 thí sinh tự do.

Huyện đã ban hành các quyết định, công văn nhằm chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tăng cường công tác bảo đảm giao thông đường bộ trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT từ ngày 26-29/6/2024 và giao cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các điểm trường trên địa bàn về chuẩn bị, huy động lực lượng và phương tiện sẵn sàng trợ giúp các em học sinh khi cần thiết cũng như xử lý các tình huống thiên tai bất thường để đảm bảo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn huyện. Sẵn sàng chủ động trong việc chỉ đạo, huy động các lực lượng và phương tiện giữa Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn các đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi thiên tai xảy ra, đặc biệt tại các điểm trường tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc đã rà soát, cập nhật phương án chi tiết phòng chống thiên tai năm 2024; Phê duyệt phương án Chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn huyện, nhằm chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tổ chức kỳ thi, hạn chế thiệt hại, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn. Trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các trường THPT là điểm tổ chức kỳ thi chuẩn bị, huy động lực lượng và phương tiện sẵn sàng trợ giúp các em học sinh khi cần thiết cũng như xử lý các tình huống thiên tai bất thường xảy ra.

Bên cạnh đó, huyện chủ động chuẩn bị tốt cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ kỳ thi khi có tình huống bất thường về thiên tai xảy ra đã được tính toán và có phương án xử lý. Tại các điểm thi, phòng thi, phòng nghỉ cho giám thị, nơi ăn ở, sinh hoạt, cơ số thuốc y tế phục vụ kỳ thi đã được địa phương chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó khi có các tình huống thiên tai có thể xảy ra; trang thiết bị, tài liệu, nhân lực phục vụ kỳ thi sẵn sàng phục vụ đảm bảo kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch, hiệu quả và an toàn. Các trường THPT đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phòng thi, chỗ ăn ngủ cho giáo viên coi thi và các tổ chức tham gia hỗ trợ kỳ thi như bàn ghế, quạt, hệ thống chiếu sáng, tủ đựng đề thi, bài thi, các thiết bị phục vụ kỳ thi… Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đến phụ huynh và các thí sinh dự thi chủ động chuẩn bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu như: Áo mưa, ô dù, mũ... đảm bảo sức khỏe và an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi đã được Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các trường THPT trên địa bàn huyện triển khai tuyên truyền trực tiếp và qua các phương tiện thông tin đại chúng của huyện và các địa phương đến người nhà và các thí sinh tham gia kỳ thi kịp thời, đảm bảo kỳ thi diễn ra theo kế hoạch và an toàn./.