DetailController

Thời sự trong ngày

Rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

18/06/2024 16:29
Sáng 18/6, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Nghị định: Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bao gồm: Các nội dung chung của dự án và nội dung chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở; các trường hợp khác được bồi thường về đất và điều kiện được bồi thường về đất; đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống; đối tượng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; việc bố trí tái định cư cho người tự nguyện tặng cho Nhà nước quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; bố trí tái định cư cho người có đất ở bị thu hồi trong thửa đất có nhà ở mà có nhu cầu tái định cư tại chỗ; đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư; chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, gồm 5 chương, 68 điều quy định chi tiết các nội dung: điều tra cơ bản về đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định là cơ quan nhà nước được giao thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai; người sử dụng đất, người được giao quản lý đất theo quy định của Luật Đất đai; các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết: Dự thảo các Nghị định trên đã tổ chức họp nhiều lần, lấy ý kiến đóng góp của các ngành và địa phương. Trong lần này, căn cứ vào ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan soạn thảo rà soát, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu bảo đảm xây dựng các Nghị định dễ hiểu, rõ ràng; điểm nào chưa phù hợp chỉnh sửa, để hoàn thiện, sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành./.