DetailController

Giáo dục

Rà soát các điều kiện cơ sở vật, báo cáo quy mô lớp học sinh chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023

11/08/2022 00:00
Để chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp học triển khai thực hiện đổi mới chương trình, SGK phổ thông năm học mới 2022 – 2023 và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 10/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2071/SGD&ĐT-KHTC về việc rà soát các điều kiện cơ sở vật, báo cáo quy mô lớp học sinh chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023.

Theo đó, yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp học để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị trường học hiện có, trên cơ sở đó điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị các trường, lớp học; xác định nhu cầu xây mới, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất phòng học, phòng chức năng, thư viện, phòng bán trú học sinh ..., nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định. Tuyệt đối không đưa các công trình trường, lớp học xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn vào sử dụng, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền có kế hoạch cải tạo nâng cấp hoặc thanh lý tháo dỡ. Kiểm tra, giám sát công tác sử dụng, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị để phát huy hiệu quả công tác đầu tư phục vụ công tác dạy và học.

Tổ chức tổng rà soát các công trình vệ sinh trường học, đánh giá hiện trạng hệ thống nhà vệ sinh, nhu cầu đầu tư cải tạo sửa chữa, xây mới, cung cấp nước sạch; xây dựng nội qui sử dụng công trình nhà vệ sinh trong trường học đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trường học. Huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các chương trình dự án để giải quyết nhu cầu đầu tư nhà vệ sinh, công trình nước sạch để đảm bảo đủ nhà vệ sinh, nhà vệ sinh an toàn với môi trường. Xây dựng nội qui quản lý, sử dụng và thực hiện công tác khai thác, sử dụng nhà vệ sinh trường học văn minh, sạch sẽ, thân thiện.

Chỉ đạo, tổ chức rà soát cập nhật, bổ sung số liệu tổng hợp cáo cáo cơ sở vật chất, quy mô trường lớp năm học 2022-2023 theo quy định./.